Колко бързо се придвижват континентите?

До преди няколко десетилетия хората са вярвали, че континентите са статични и не променят своето местоположение. Днес геологията знае, че континентите се движат различно с различна скорост. Понякога те остават напълно стационарни, понякога се придвижват с близо 10 сантиметра в година. Континентите се движат респективно хоризонтално и вертикално.
Дизайн :