60% от американците вярват ...

60 процента от американците вярват, че има живот на други планети.В края на април в САЩ бе проведена анкета резултатите, от която се окзаха съвсем неочаквани: утвърдително на въпроса за съществуването на извънземни отговарят 60 процента от американците.Само 20 процента са страхуват от извънземните, а 72 процента с вълнение очакват срещата с тях.
Дизайн :