САЩ ставали враждебни към науката

Ожесточеният дебат за това как да се преподава еволюцията в американските университети е предизвикал криза на доверието сред учените и някои водещи представители на академичната общност.
Дизайн :