Африка се разцепва

Африка губи своя рог. Триъгълникът Афар, близко до Африканския рог се разцепва. Нов океан се формира там с голяма скорост – по геоложки стандарти.
Дизайн :