Следваща стъпка към NWO

Американското правителство поиска от правителството на Англия да въведе нови лични карти, които да притежават същата микрочипова технология като тази на американските граждани. Причината за това изискване естествено е "ограничаването на терористичната заплаха за света". В действителност обаче това е поредната крачка към крайната цел - НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД.

Схема на технологията

Но какво представляват тези лични карти. Основното в тях е RFID чипа. RFID (Радио честотна идентификация) е технология, която позволява идентифицирането на обекти от всякакъв вид от далечно разстояние. Тя позволява едно бързо и автоматично прехвърляне на информация посредством радио вълни. Изполвзва се в складовата дейност, индустрията, от банкомати и всякакви други среди за идентификация на обекти.

Англия е една от 27те страни, чиито граждани нямат нужда от виза, за да влезнат в САЩ ако престоят им е по-малкък от 90 дни. Американското правителство иска 27те да издадат нови паспорти до 26 Октомври тази година включващи компютърен RFID чип и дигитална снимка.
Дизайн :