Космоса влияе на земния климат

През последното десетилетие еколози и учени се опитват да разберат каква е причината за парниковия ефект, който може да доведе на човечеството огромни беди, в това число наводнения, невидими суши, антарктически студ, бури, урагани, глад и какво ли още не.

Един немски учен обаче твърди, че измененията в климата се появяват под въздействието на космически излъчвания. Както става ясно в хода на изследванията, проведени от сътрудници от института по ядрена физика Макс Планк, под въздействието на космическа радиация в ниските слоеве на земната атмосфера, се получава изменение на отделни химически елементи, които в случая довеждат до образуването на облачна маса с висока плътност. Същите тези облаци играят роля в динамичното изменение на климата. Според учените, обаче, дори движението на планетите и тяхните отзелни фази също влиаят по някакъв начин на земния климат. Учените все още не могат да намерят логично обяснение на този факт, който те просто наричат "обикновен природен феномен".
Дизайн :