Слънчевата система...

Двама австралийски физици Роберт Фут и Сайбал Митра от университета в Мелбърн, заявили, че в Слънчевата система съществува паралелна Вселена. По думите на учените, до този извод било стигнато при изследването на астероида Ерос, който се оказал "похитен" от като така нареченото огледално вещество.

Както някои считат, огледалните вещества са един вид отражение на обкновените вещества, представляващи паралелен набор частици,необходими за равновесието на Вселената след "Големия Взрив". Законът на природата, например, които определят въздействието на фундаменталните частици демонстрират високо ниво на семетрия с изключение на някои закони, които сякаш са отражение в хипотетично огледало. Фундаменталните частици имат предпочитания пред "лявото", отколкото пред "дясното", и никой не знае защо. Съгласно друга хипотеза, във Вселената съществува равновесие между ляво и дясно, тъй като съществува "огледално вещество" - за всяка частица има огледално отражение, възстановяващо космическото равновесие. Огледалното вещество трябва да създава свой собствен свят който ние не сме способни да видим, тъй като то взаимодейства с обикновенот чраз гравитация. Малцина учени считат, че огледалното вещество сигурно е било в огромни количества, по време на Големия Взрив, и че то ни обгръща, само където никога няма да можем да го видим. Учените допускат съществуването на огледални звезди, планети и дори цели галактики. Неколцина отъждествяват огледалното вещество с така нареченото тъмно веществопри допир с астероида, трябва да оставят именно такива следи. Друго разумно обяснение учените просто не виждат. До момента съществуват бегли доказателства за съществуването на огледалните вещества. (Според някои учени Земята и цялата Слънчева система е "теглена" от някаква неизвестнадо момента сила. Учените предполагат, че е възможно това да е огледално вещество или черна дупка.) До момента съществуват бегли доказателства за съществуването на огледалните вещества. (Според някои учени Земята и цялата Слънчева система е "теглена" от някаква неизвестнадо момента сила. Учените предполагат, че е възможно това да е огледално вещество или черна дупка.) За да се останови дали такова нещо като огледално вещество наистина съществува са нужни редица експерименти, чието начало е запланувано в началото на следващата година.
Дизайн :