Разумен ЖИВОТ...

Създадена на Понеделник, 16 Май 2005 19:20
Последно обновена на Събота, 15 Ноември 2014 00:11
Написана от Administrator
Посещения: 6424
Когато става въпрос за възможен Живот в космоса, учените винаги търсят наличие на вода или на елементи градящи нашето собствено съществуване от нашата собствена среда на живот. Холандски учени доказаха, с обикновени логични факти, че разумен или не разумен живот може да има навсякъде под всякаква форма. Теорията на групата учени от Холандския Университет по Биология се състои в следното: "Животът е уникален и това не е нещо ново, това е открито още преди хиляди години, въпросът е там, че ако дадена планета не отговаря на нашите изисквания за съществуване, това не значи, че тя е задължително безлюдна. Това трябва да се осъзнае от хората по света, защото в противен случай науката, а и човешката еволюция ще спрат до тук - едно все още недоразвито технологично ниво."- споделя Крек Мартин пред "Holly Science" "Само факта, че ние не виждаме всичко е достачен като аргумент за нашият научен ФАКТ. Нека не забравяме, че човешкото око не различава инфрачервените лъчи и поне над още 1 млрд цвята, а човешкото око не различава ултракъсата звукова вълна от обикновената тишина. Кой знае какво ли още нито виждаме нито чуваме."
Дизайн :