Откриха Черна Дупка

Съгласно общоразпространената хипотеза - в центъра на Галактиката има черна дупка, която по мнението на астрономите представлява съвкупност от неутронни звезди с висока плътност. И днес техниката все още не позволява на учените да погледнат в центъра на Галактиката, за да потвърдят или опровергаят тази хипотеза. Последните разработки в областта на космическата оптика, дават възможността да се получат минимални доказателства за тази теория.

В хода на наблюдението на съзвездието Стрелец, звездата - S2, проведено от сътрудници от Института по физика "Макс Планк" било установено, че звездата върти в кръг малки небесни обекти, чиято маса се равнява на тази на Слънцето. По мнението на астрономите тази съвкупност на звезди е поради факта, че в центъра на нашата галактика, на разтояние от 26 000 светлинни години от Земята, се намира ОГРОМНА Черна Дупка. Астрономи от град Гаршинг, Германия, могли да проследят две трети от орбитата на звездата и установили, че тя извършва един пълен оборот за около 15,2 години, в течение на което S2 се преместила към центъра на галактиката на разстояние 17 светлинни години. Немските астрономи са уверени, че тази звезда в съзвездието Стрелец, с условното название S2, се движи така сякаш е обект на гравитационните сили на черна дупка. Центъра на нашата Галактика се намира в направлението на това съзвездие, а звездата сама по себе си се много близко до центъра на Галактиката.
Дизайн :