Лъжата "Ню Ейдж"

В поредица от статии, искам да разоблича с мои думи и с помощта на други автори една от най-големите заплахи в духовното развитие на човека. "Религията" "Ню Ейдж" ("Новата Епоха"). Приятно четене Изразена просто, религията на “Ню Ейдж” е пантеизмът – вярата, че Бог е съвкупност от всичко, което съществува. Според пантеизма няма отделен Бог, вместо това, тяхната концепция за Бога се състои в това, което те наричат Божа сила (или жизнена сила). Те учат, че тази енергия или Божа сила произтича през всички живи същества – растения, животни и човешки същества. Тъй като тази Божа сила тече през всички нас, те правят логическият извод, че затова и ние трябва да сме богове или най-малкото част от Бога.

Поради тази вяра повечето пантеисти автоматично поддържат концепцията за едно световно управление, тъй като световното единство е от съществено значение за правилното протичане на Божията сила. Тогава човечеството ще извърши “квантов скок” към по-високо равнище на съществуване. В резултат на това всички хора изведнъж ще получат мистични сили да правят неща, които никога преди това не са могли да правят. Ще настъпи “Ню Ейдж” на просветление – Новият Световен Ред ще бъде роден.

Учудващо е че човек може да се поддаде на тези лъжливи учения, след като пантеизмът ясно се основава на двете най-стари лъжи на Сатаната – същите лъжи, които вкарват в грях Адам и Ева. Змията подмамва първата двойка към греха, като им обещава, че ако ядат от забранения плод, те: 1) никога няма да умрат и 2) ще станат подобни на Бога (историята за Адам и Ева никога не е била истина в буквалния смисъл – бележки Horus).

Изглежда, че човек е способен на всичко тъкмо, за да избяга от отговорност и подчинение пред един по-висш авторитет. Смятам, че най-голямата притегателна сила на пантеизма се крие в схващането, че човек няма отговорност пред един персонален Бог. Хората са по-склонни да вярват на илюзорната лъжа и да си бъдат самият авторитет на себе си, отколкото да приемат истината и да се доближат към любящ Създател.

Друго нещо, което открих, бе, че практиките на окултизма произлизат от пантеистичните вярвания, което най-добре личи в областта на магьосничеството. Противно на приетото схващане, много (може би повечето) магоьсници не вярват в Сатаната, нито се съгласяват да практикуват сатанински ритуали. Повечето магьосници и вълшебници вярват, че магьосническата сила се състои просто в манипулиране на силите на природата или на Божата сила (пантеизъм).

Пантеизмът е сатанинска религия. Въпреки че прекият култ към Сатаната (сатанизмът) е привлякъл някои последователи, повечето хора не биха се забъркали в него, поради очевидно злата му окраска. Вместо него съществува нещо много по-изтънчено – пантеизмът, развит, за да привлича масите в лицето на “Ню Ейдж”.

Ако практиките на окултизма произхождат от пантеистичните вярвания, то оттук следва, че водачите на източните пантеистични религии трябва да са водещите експерти в оклутизма по света. Открих, че заклетите последователи на “Ню Ейдж”, онези които са навлезли дълбоко в окултното, смятат източните религиозни водачи за водещи авторитети по окултизъм – така индийските религиозни учители и йоги са могли да привлекат много последователи на Запад. Обаче най-почитаните от последователите на “Ню Ейдж” духовни водачи са тибетските монаси, живеещи при своя духовен учител – Далай Лама. Много видни представители на Теософското общество като Алис Бейли и Елена Петровна Блаватска, чийто книги имат най-силно вличние върху днешното движение “Ню Ейдж”, са се обучавали известно време под ръководството на учители от далечният Изток.

Едно от погрешните схващания, отклонили много хора от правия път и попречило им да направят връзката между пантеизма и окултизма, е неправилното разбиране на думите “мистичен” и “мистицизъм”, поне що се отнася до съвременната им употреба. Открих, че последователите на “Ню Ейдж” използват понятията “мистичен” и “мистицизъм” като взаимно заменяеми. Действително най-разпространеният речник сред последователите на “Ню Ейдж” е речникът на Невил Дрюри “Речник на Мистицизма и Окултизма”. По време на изследванията си отново и отново открих, че тези думи се използват като синоними. Най-сетне реших да потърся думата “мистичен” в “Уебстър”, за да видя какво означава тя в действителност. Една от дефинициите е “свързан с мистериите или езотеричните обреди, отнасящи се до тях; окултен”.

Излиза, че мистицизмът е просто по-мек, по-предпазлив начин за назоваване на окултизма. Това, което бе заблудило още повече хора и ги бе насочило в погрешна посока, е терминът “Ню Ейдж”, който звучи приятно, но всъщност е синоним на “мистицизъм” и “окултизъм”. В съвременният език да бъдеш последовател на “Ню Ейдж” и да бъдеш мистик и окултист е едно и също.

Поради тези тънкости много хора, привлечени от външните прояви на движението “Ню Ейдж”, не разбират факта, че те са прегърнали окултни идеи. Те рано или късно откриват, че практикуват окултизъм, но вече са така свързани с новата си вяра и практика, че често не са склонни да се обърнат и да се върнат. Окултното е привлекателно и хората се пристрастяват към него може би в същата или дори по-голяма степен, както към наркотиците променящи съзнанието.

Изпадането в променено състояние на съзнанието е изключително опасно. Действително има книги на “Ню Ейдж” за техниките, които вероятно биха те предпазили от лоши преживявания. Гурутата в Индия вземат предпазни мерки, когато потъват все по-дълбоко в медитативните състояния. Те се ужасяват от небрежността на практикуващите аматьори на Запад.

Преди няколко години специалист по хипноза е бил поканен в гимназията на моята племенница, за да демонстрира “изкуството си”. Той помолил доброволци да отидат на подиума, след което успял да ги доведе до състояние на транс. Две години по-късно, когато посетил същото училище, демонстрирал, че силата му над хипнотизираните е запазена. Той просто изрекъл ключовата дума и казват, че звукът на неговият глас хвърлил хипнотизираните преди ученици отново в транс. Това уплашило много ученици – и би следвало!

Ако този хипнотизатор поне дотук, изглежда, е бил доброжелателен, това не значи, че неговите практики не са окултни и не трябва да се избягват. Няма такова нещо като добър окултизъм или добра “бяла” магия. И двете са дело на Сатаната. Онова, което изглежда добро в сферата на окултното, само изглежда такова, докато Сатаната не реши да го използва за лошите си намерения. Никой не трябва да се заблуждава, че може да използва или манипулира окултните сили, за да постигне безболезнено “положителни промени”. Ако човек стори това, той ще бъде манипулираният, а не светът на духовете.

Хората от областта на философията и психологията, които са се ровили в окултното, като Карл Г. Юнг са имали подобни преживявания – само че те считат тези същества за архетипни образи или “идеални форми”. От друга страна, на последователните хуманисти, които не вярват в съществуването на царството на духовете, като общо правило им се явяват същества, представящи се за извънземни, които твърдят, че представляват по-висши форми на живот от други светове и затова са в състояние да общуват по начини, които хората не са открили.

Накратко казано, демоните ще кажат на хората това, което те искат да чуят и са склонни да приемат. Смайващо е, че толкова много хора, които отказват да повярват в съществуването на Бог, не са склонни, но само са склонни, но са и жадни да приемат такива лъжи. Времето не е променило много хората. Така е било и в старозаветната епоха.

Макар да е невъзможно да се знае точният брой на хората в САЩ, които са въвлечени в окултното, честно може да се каже, че те са се умножили с няколко хиляди през последните три десетилетия. Това движение има своите признати водачи и авторитети и бълва огромно количества книги и окултни писания, които се четат с вяра от техните последователи. Смятам, че ако се наложи, мога да съставя списък от най-малко хиляда организации на “Ню Ейдж”, които функционират само в тази страна. Някои от тези групи са малобройни и представляват малки общини, състоящи се от няколко дузини хора. Други организации, особено тези, изградени около по-големите издания, имат десетки хиляди хора в абонатните си списъци.

Убеден съм, че много от водачите на движението “Ню Ейдж” знаят какво точно правят и с кого влизат в контакт (демоничните духове). Много от новопосветените в окултизма, намиращо се под ръководството на тези водачи, може да не осъзнават, че във върховете се извършва култ към Луцифер. Но те разбират, че техниките и ритуалите, които практикуват, са свързани с окултизма.

Смятам че мнозинството от последователите на “Ню Ейдж” не попадат в нито една от тези категории. Те се движат по повърхността на нещата и в наивността си, не са наясно в какво са въвлечени. Такива хора са се свързвали с движението, зашото са споделяли повече или по-малко вярвания или практики, като сливане с природата, холистично здраве, световен мир, трансцендентална медитация, йога или други форми на окултната медитация. Аз съчувствам на тези хора, защото са били въвлечени в движението несъзнателно.

По традиция Теософското общество е не предната линия на движението, играейки важна роля за подготвянето на човечеството да приеме новият световен ред. Тази организация произвела много от широко четените класически окултни книги, като “Съдбата на Нациите”, “Новата поява на Христос”, “Ученичество на “Ню Ейдж” и “Тайното Учение”, написана от основателката на обществото Елена Петровна Блаватска.

На страница 53-та от “Тайното Учение” Блаватска цитира “Изгубеният Рай” на Милтън във връзка с “Падналият” или Сатаната, който заявява: “По-добре е да управлявам в ада, отколкото да слугувам в рая”. На същата страница тя декларира: “По-добре бъди човек, венец на земното творение и цар над нейния opus operatum (върховно създание), отколкото да се изгубиш сред безволевото войнство в рая”.
Дизайн :