Лъжата "Ню Ейдж"

На страница 76-та от “Тайното Учение”, Блаватска говори за Луцифер: “... Този най-велик идеал, вечно жив символ – нещо повече – апотеоз на саможертвата на интелектуалната независимост на човечеството...” В същата глава тя продължава, цитирайки с одобрение Елифас Леви: “Той (Сатаната) е онзи ангел, който бил достатъчно горд, за да смята, че е Бог, достатъчно храбър, за да спечели независимостта си с цената на вечните мъки и изтезания, достатъчно красив, за да благовее пред съвършената си божествена светлина, достатъчно силен, за да управлява в тъмнината сред агонията и да си направи трон от неугасимите погребални клади... Господарят на анархията, комуто служи цяла йерархия от чисти духове”.

Бих могъл да продължа, но по-нататък текстовете стават още по-ужасни. Някои от последствията на “Тайното Учение” са вече доказани – книгата силно е повлияла на Хитлер. Блаватска ясно разбира, че има Бог и определено избира бунта срещу него, вземайки страната на Луцифер. Нейната позиция се потвърждава отново с решението й да издава списание озаглавено “Луцифер”, което излиза кратко време, преди да отстъпи пред обществения натиск и да спре.

Друг водач на Теософското общество – Алис Бейли – основава “Луцифер прес”, за да издава и разпространява литературата на обществото (това става около 1920 година). Но поради възмущението на обществото името скоро е сменено на “Луцис прес”. Допреди няколко години на главната квартира на централната организация “Луцистръст” бе разположена на площада на ООН в Ню Йорк. Организацията има над шест хиляди членове и е сред многото, които подпомагат движението за единен свят.

Някои от Луциферовите организации, основани на Теософската мрежа на Бейли и “Луцистръст”, са училищата “Аркейн” във Ню Йорк, Лондон, Женева и Буенос Айрес, “Трайангълс” и “Уърлд Гудуил” (което ще рече “Добрата Воля на Света”) – всичките, основани през двайсетте и тридесетте години.

Училищата “Аркейн” са специални центрове за обучение, които показват на учениците пътя към службата във високопоставена мрежа на движението “Ню Ейдж”. Програмата “Трайангълс” на “Луцистръст” е друг начин, по който организацията помага за налагане на световния ред. “Трайангълс” се състои от стотици групи за медитация от по трима души, които едновременно си представят триъгълници от светлина, като рецитират великият призив “завръщането на Христос” (Анти-Христа).

“Уърлд Гудуил” от своя страна се състои от хора, които се наричат с колективното име “Нова група от служители на света”. Основана е през 1933 година и е предназначена да разпространява литература, застъпваща луциферовски теософски виждания по целия свят. През 1961 година тази група се съединява с друга окултна оргазнизация, която нарича себе си “Световен съюз” и днес активно участва в политиката на планиране и осъществяване на плана за световното управление.

Много от най-влиятелните организации на “Ню Ейдж”, като “Луцистръст” и “Световен съюз”, са свързани с обществата провеждащи политиката на единния свят и подхранват направо Световната асоциация на конституциите и парламентите – организация, заела се със задачата да ни вкара в новият световен ред (и която покани нашият претседател, роден в Америка, Георги Пирински на своето събрание :Р).

Блаватска-философите извличат начина си на мислене от същите ранни философи почитани и от масоните, Илюминати и Кръглата маса. Платон и Питагор, както и от египетските школи на мистерията. Блаватска силно разчита на Кабалата и Талмуда, циментирайки връзката с древните мистерии. През 1924 г. Уебстър предупреждава: “Теософското общество не е изследователска група, а по същество е пропагандистко общество, което цени да замени чистото и простото учение на християнството в изумителната смесица от източно суеверие, Кабала и шарлатанство. Теософското общество, Ордена на Тамплиерите, Оредена на Източния Храм, Ордена на Златната Зора, Антропософското общество – всички те са препрелетени в една кръвосмесителна прегръдка, кулминацията на която са сатанинските ритуали на Илюминати днес...

Много интересно – кой им е казал на децата, че не могат да изменят света, ако ли не – чичко Високопосветен Илюминат Майстор. Той просто им е заповядъл да не мечтаят, да не изменят нищо, а само да изпълняват. И такава философия им е измислил чрез платени духовнни проститутки, които са свалили няколко псевдодуховни учения в стил – “мисли позитивно и не допускай нищо отрицателно в главата си!” ( http://www.xnetbg.net/www/site/smf/index.php?topic=192.0 )

И още един малък откъс: Разговор с едно създание, което е добро по сърце, но което е заблудено с най-древната лъжа на Рогатия: “Сега аз първо трябва да развия своето енергийно тяло, а после ще помисля за моята душа.” Значи има първо, после второ, и едва тогава – третото. Мория и Кутхуми, Йерархията на Седемте лъча. Защо тези същите “Майстори” идват от езерото на Нагите! (Забележка - “нагите” означава змиите – Alien ) Същите тези “майстори” създадоха мисленето, че сега било време на развитие и овладяване на енергиите. А в това време, къде остана развитието на човешката душа?

Къде остана най-важното редом с Ученията на Блаватска, Елена Рьорих, Алис Бейли? Къде остана Законодателството на човешката душа. То бе препречено с купища излишни учения, обслужващи лъжовния 20 век.

Откъси от книгата на Гари Ка - "По Пътя към Глобалната Окупация", издателство "Хелиопол", както и много добавки и редакции от Horus
Дизайн :