Теорията на братята Маккена за хипервселените и 2012г.

2012,1.jpgБратята Маккена , които съвместно притежават подготовка по антропология, биология, химия и ботаника, провеждат метапрограмиращ експеримент в горната част на Амазонка, използвайки местната „магическа гъба” , която съдържа психедилици от семейството на псилоцибина. В продължение на 37 дни те преживяват високо ниво на екстрасензорно възприятие, обичайното засилване на съвпаденията-синхронностите и присъствието на „извънземно” насекомоподобно, което сякаш е антрополог от бъдещето. Историята на XX в. Им се струвала като френетично ( макар и безсъзнателно) усилие да се изгради летателен апарат , за да избягаме от Земята и да се върнем към Галактическия център.

Това се случило през март 1971г.(Лиъри и Бенър получили през юли-август 1973г. предаванията за звездното семе , настояващи за връщане към Галактическия център. Тъй като братята Маккена не са публикували описание на преживяното преди 1976г. то не би могло да повлияе върху Лиъри и Бенър.)

През шесте години след опита от Амазонския басейн Макенна разработват модел за обясняване на действието на психеделиците по принцип и собственото им преживяване в частност. Той е подробен и конкретен в повече отношения , отколкото мога да обобщя тук, и предлага множество експерименти по невропсихология , химия и квантова физика , които могат да се окажат от критично значение за науката като цяло.

Накратко двамата Маккена разглеждат нашата Вселена като холограма , създадена от взаимодействието на две хипервселени, точно както обикновената холограма е създадена от взаимодействието на два лазера. Едно от последствията на този модел е , че ако Вселената ни е холограма всяка част съдържа информация за цялото, както е при обикновената холография. Това означава че всеки атом съдържа „мозъка” на цялата Вселена.

Това е и основната аксиома на магията и за пръв път е формулирана в Скрижалите на Хермес в прочутото изречение : „Това, което е отгоре , е в онова което е отдоло”. Алхимиците и окултистите винаги са го наричали принцип при който „макрокосмосът е в микрокосмоса”.

Теорията на Маккена обаче отива още по-далеч. Съществуват 64 времеви скали в холограмата на нашата Вселена – казват те и всяка е свързана с една от 64-те (8 х 8) хексаграми на И Дзин. Нареченото от нас „разум” или „съзнание” е стационарна вълнова форма( вълна при която отношението на амплитудата й в една точка към всяка друга точка не варира с течение на времето) в тези 64 времеви системи.Когато двете хипервселени изграждащи холограмата на познатата ни Вселена , си взаимодействат в течение на времето „разумът” се проявява още по-нататък в нашия континуум. Това означава – в конкретни физически термини- , че квантовите връзки на ДНК се развиват все по-бързо.Носим се не върху една, а върху 64 еволюционни вълни и всички те се изкачват към космическото Пробуждане – нещо като точката Омега предложена от палеонтолога и философ Тейяр дьо Шарден.

Според този модел действието на психеделиците отваря квантовата информационна система в рамките на ДНК за инспекция от по-висшите нервни центрове. Когато д-р Джон Лили казва, че е пътувал през врмето с LSD и след това добавя , че това е „само” метафора може би е прекалено скромен. Ако двамата Маккена са прави в основната си теория, всяко психеделично пътуване е буквално пътуване през квантовата информационна система със скорост по-голяма от скоростта на светлината, т.е извън „времето”: в локалната (Айнщайнова) Вселена.

Това звучи като доста по-научна формулировка на несвързаните идеи за времето, които редица Контактьори с НЛО се опитват да споделят. Разбира се естественият въпрос е : „Точно кога 64те времеви скали на братята Маккена ще достигнат връхната си точка в нашето линейно време” ? Братята Маккена са програмирали компютър с техните 64 И Дзин времеви системи и отговорът е че всичко се натрупва около 2012г.

Сценарият на братята е донякъде по-драматичен от експоненциалното ускорение предложено от Хенри Адамс , Коржибски, Фулър, Тофлър и дори Лиъри, защото в теорията на Макенна всичките 64 времеви скали достигат до връхната си точка заедно.

С други думи те поддържат тезата за :

- 4300- годишен цикъл от урбанизацията до зората на съвременната наука;

 

- 384- годишен цикъл при който науката е предизвикала по-голям подем на нововъведения отколкото през първия 4300 годишен цикъл

 

- 67- годишен цикъл ( от технологичните преломи през 40тете години на XXв. включително ядрената енергия и ДНК до връхната точка през 2012г.) при който ще има по-голямо ускорение, отколкото е имало в периода между Галилей и Хирошима;

 

- 384- дневен цикъл през 2011-2012г., когато ще има повече трансформации отколкото във всички предишни цикли;

 

- и най-накрая 6-дневен цикъл, при който нещата ще се движат още по-бързо и т.н до големия апогей при който както казват:

 

През последните 135 минути 18 подобни бариери ( например бариери , сравними с появата на живота ) ще бъдат преминати а 13 от тях в последните 75 х 10-4 секунди .

 

 

А през последните два часа преди Кулминацията ще постигнем 18 разширения на съзнанието и силата , всяко от които сравнимо с преминаването от водата към сушата или от Земята към Космоса.

А през последните 0,0075 секунди от Великия Цикъл ще преминем през 13 такива трансформации.

Извадка от книгата на Робърт Уилсън - „Космически спусък”

 

 

 

 

Дизайн :