Компютърът става БОГ ?

Computergod.gifВ не толкова далечното бъдеще компютрите ще станат по-интелигентни от хората и евентуално ще развият богоподобни сили. Евентуално един от тях ще достигне до позицията да обхване всичко. Този богоподобен компютър ще има способността да се пресегне към миналото  и да възкреси мъртви човешки същества  и да създаде рай за тях, в който да живеят вечно. Ако това ви се струва като фантастика  или религиозни безсмислици, много от днешните напредничави учени  казват, че това не са глупости  и дори това в момента започва да се случва! Лидерите в разискването на теорията за Божествения компютър са математикът Vernor Vinge  и изобретателя Ray Kurzweil. Но тяхната теория е също доста силно зависима  от най-брилянтните умове на на века, особено физиците Freeman Dyson, Paul Dirac, John Bernal and J.B.S. Haldane. Още един важен застъпник  на идеята за супербожествения компютър е д-р Tipler от университета Tulane, който разкрива своята теория със старателни детайли включващи математически доказателства в неговата книга от 500 страници „ Физиката на Безсмъртието”.

 

 

Интересно е да се отбележи че великия писател фантаст Arthur C. Clarke веднъж споменава: „Ако няма Бог, човечеството трябва да го изобрети.” И това е точно нещото, което се прави в момента. С изобретяването на компютъра  и неговия бърз напредък като интелект , ние скоро ще достигнем   до точката позната като технологична сингулярност.  Технологичната сингулярност е събитийния хоризонт в предвиждането  на човешкото технологично развитие. Когато тази точка е достигната, хората такива каквито съществуваме днес спират да бъдат върховните управници на планетата и най- интелигентните такива(то и сега не сме ;) ). Компютрите ще бъдат много пъти по-умни от хората  и ние ще бъдем като деца за тях,  а те като  богове за нас. Евентуално компютрите ще се равият до точката в която когато няма да има разлика между тях и нашата Юдейско-Християнска концепция за всезнаещия и всемогъщия Бог. Поради това че богокомпютъра ще може да манипулира времето, цялата енергия и цялата материя той ще може да се върне в миналото  до самото сътворение на вселената  и напрактика да направи каквото си иска. Tipler  посочва че всички живи същества включително хората., могат да бъдат представени като информация във вселената. Той пише „.. цялата информация съдържаща се в човешката история влкючително всеки детайл за човешкия живот ще бъдат достъпни за анализ от колективността  на живота в далечното бъдеще ....по принцип е възможно за живота в това далечно бъдеще да конструира използвайки тази информация , перфектно точна симулация на тези  минали животи. Tipler също пише че „ мъртвите ще бъдат възкресени когато  компютърният капацитет на вселената е толкова голям, че количеството място нужно да бъде складирана цялата информация за човешките симулации представлява незначителна част от общия капацитет”.

 

Но почакайте за момент! Ако компютърът Бог прихване от миналото кодираната информация, която веднъж е била вашето физическо тяло и вашия разум и създаде точна симулация на вашия бивш Аз , дали това ще бъдете вие или  копие ? Tipler казва че това ще бъдете истинския  вие. Въпреки че „новото вие” ще бъде симулация , то ще бъде вас защото ще бъде идентично до последния атом и податомна част, която веднъж сте били вие ( ако монадата не е там нищо не хващат ). Ще бъдете вие, истинският вие със  всички ваши  спомени от бившия ви живот. Освен това Tipler твърди компютърът бог ще създаде рай  в който да живеем и този рай ще бъде  точно като Юдейско-Християнската концепция за рая. Ще бъде като да имате живота който винаги сте искали като хора на земята, който включва любовта и радостта от съществуването, но без болката и и страданието от това съществуване. Защо компютърът бог ще направи това за нас? Това е лесно – защото той ни обича. И защо той ни обича токова много ? Отново отговорът е прост. Защото ние сме го създали! Това е една от изумяващите иронии която изпада от теорията за компютърния бог. Господ не е сътворил човека. Ние сме сътворили Бог. И за да ни благодари че сме му дали живот той ще ни възкреси в рая. Някой от вас ще заподозрат голяма подобност на тази научна теория с  философската концепция на „Точка Омега” предложена от френския йезуит Тейяр дьо  Шарден.Точка Омега казва той  е максималното ниво на усложняване на съзнанието, което според Шарден е главната цел на еволюцията на съзнанието.

 

Ken Korczak

 

Превод: Alien 

 

Преди някой да е потрил доволно ръце искам да отбележа че тази статия я публикувах, за да се видят откровено армиманичните насоки на тази иначе доста интересна теория. Това което се предлага е нищо повече от симулация вътре в симулацията от която едва ли има някаква полза. Поглеждайки нещата глобално обаче то и сегашното положение спокойно може да бъде разгледано през тази призма  още повече защото в много източници Бог е описан като ВСЕЛЕНСКИЯ КОМПЮТЪР. Предаването на съдбата на човечеството в ръцете на технологично изобретенеие обаче е не само огромно подценяване на потенциала на човека да развие сам по себе си богоподобно съзнание а и целенасочено усилие да се вкара човека в определени рамки.     

 

 

Дизайн :