Уникално изображение на Индианец видяно с Google Earth

final.gifВ Канада се вижда огромна фигура подобна на индианец с  програмата Google Earth . Просто уникално, ето и координатите   +50° 0' 38.20", -110° 6' 48.32" Аз вече го проверих и е ИСТИНСКО !!!

Предлагаме ви и коментар на flyDragon по въпроса!

 

Лицето на индианец е не само забележително, но така също отхвърля възможността за случайност предвид на изящното му оформяне. Ако допуснем, че мястото на снимката не е манипулирано от GoogleEarth или друг "доброжелател", а повърхността се вижда в автентичния й вид, мога да допусна, че изображението разкрива много озадачителен и далеч не случаен портрет. Онова, което горе се нарече "гора", непосредствено зад посоката, към която е насочен погледът, аз бих могъл да разпозная като ритуалната окраса от пера, които индианците от тези места често са поставяли като корона върху главата си в израз на своя статус. Това завършва цялостното изображение на главата, която е кръгла по форма и масивна, типична за изтребената от белите завоеватели раса. Но да се върнем на лицето, което според мен представлява най-голям интерес. Впечатление прави красотата на това лице, ювелирната точност на рисунъка и, като имаме предвид, че изображението е релефно - точността на формите и постигнатата светлосянка. За мен е изумително усещането за интелигентност, за одухотвореност, което това лице разкрива и по този начин се намества на достойно място сред всяка истинска портретна живопис: лицето не е просто едно приблизително изображение, но съдържа чувства и живот, а това трудно се отдава дори и на съвсем преднамерените, школувани по академиите художници. И така, подобно лице за мен не може да бъде лекомислена случайност. И тук не твърдя, че шест светкащи летящи чинии от Сириус са дошли да предскажат скорошното изтребление на американците; природата може и сама  да си е направила това лице, но в никакъв случай не мога да допусна, че то е възникнало случайно - в такава изящна изразност аз намирам непременно присъствие на разум.

 

 

Подобно на житните кръгове, мисля, че реалността с напредването към нови широти на светоразбиране ще започне да се насища с нови и нови изразности, докато накрая най-сетне не проумеем, че живеем в една жива, мъдра и чувстваща

 

Природа!

 

indianec3.jpg

 indianec golqm.jpg

 

Дизайн :