За състоянието на планетата и какво можем да направим!

Времето за

окончателен избор

настъпи!

 


Наръчник за извън-матрично и не-егрегориално

мислене и живот*

 


 

* Настоящото изложение не подлежи на авторски права, тъй като самото то нито ги спазва, нито споделя самата концепция за такива. Текстът е изпълнен както с лични, иновационни идеи, така и с добре известни такива от други изследователи. Начинът на свързване на всичките тези факти е уникален сам по себе си и има претенцията да служи като базов текст за създаване на камбани, които е нужно да започнем да бием незабавно. Изнасянето на тази информация e наложително и е неизменна част от естествения поток на нещата, който доведе до необходимостта от създаването на подобен текст. Разпространява се по желание и абсолютно безвъзмездно, в цялостта си, без да се злоупотребява с отделни части от наръчника, в контекста на определени интереси, които биха могли да изкривят цялостната идея и импулс на писанието. Призовавам да се чете с ясното съзнание, че това не е опит да налагам вменени ценностни модели и убеждения. Текстът би бил ползотворен за вас, единствено ако възприемате и осмисляте безпристрастно изложената информация. Благодаря ви предварително!

 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОГРАМИРАНЕТО И КАК СЕ ИЗВЪРШВА ВЪРХУ ХОРАТА

МЕХАНИЗМИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО

КАК МАНИПУЛИРА МЕДИЯТА

ЗАЩО ОБРАЗОВАНИЕТО ПРОМИВА МОЗЪКА ВИ

КАК МАНИПУЛИРАТ ЕКСТРАСЕНСИТЕ

ЗАЩО СИ ВРЕДИТЕ С ТОВА, КОЕТО ВИЕ НАРИЧАТЕ "СЕКС"

САМОПРОГРАМИРАНЕ И САМОКАПСУЛИРАНЕ

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ

ЕНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННА ОСЪЗНАТОСТ И СВОБОДА 

ДЕПРОГРАМИРАНЕ ОТ ВЪНШНИ ИЗКУСТВЕНИ ПРОГРАМИ

Za sastoianieto na planetata i kakvo mojem da napravim.pdf [Adobe Acrobat PDF - 922.59 KB]


Дизайн :