Eволюция и състояния на Съзнанието

snimkaАко на всеки човек бъде гледано като на единична клетка в един световен мозък, в който целият живот се отразява като една холограма, тогава самият мозък може да бъде разглеждан като един модел на кристализирана, еволюционна интелигентност, която постепенно строи социални системи в продължение на огромни периоди от време. На човешкия мозък са му трябвали 5 милиарда години да се развие на тази планета, която е на 10 милиарда години. Освен от естествената еволюция, човешкият мозък и физиологическата структура може да са били засегнати цели 64 отделни генетични изменения (модификации), наложени върху развиващата се човешка неврологична структура. Някои от тези изменения може да са били направени, за да ограничат целенасочено функционалната способност на човека.

Поведението на всички организми и особено социалната организация на различните видове гръбначни, отговаря на едно прогресивно нарастване в развитието на двете полукълба в крайния мозък и на малкия мозък. Съзнанието се е развило, благодарение на различните области в структурата на мозъка, в седем различни отделни области; за всяка област се смята, че резонира с определена вибрационна честота от цветовете на Спектъра: червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, индиго и виолетово. Самото наше Съзнание би могло да се състави от същата тази светлина, имаща същите седем цвята в себе си и седем различни вибрационни честоти, които оформят качеството на нашето осъзнаване.

Човешкият мозък е също така една призма и получател, пречистващ космическата светлина в една октава чрез средството си за изразяване – човешкото тяло и резониращ със седемте основни цвята, докато осмото ниво резонира със самото Съзнание. Мозъкът може да бъде оприличен с едно семе, което се разгръща на седем различни вибрационни нива. Нашето собствено познание за нашия мозък и Съзнание определя нашето собствено ниво на еволюция. Мозъкът като физическо проявление на тези етапи на развитие е ефект, а не причина за нивата на развитие на Съзнанието. Тези нива пред-съществуват в мозъка. На всеки човек нивата на Съзнание са смесени, но все пак те се разделят когато преминават през различни плътности и гъстоти (интензивности), за да породят различните прагове в цялостното преживяване в това, което нашият мозък обикновено преживява като Съзнание.

Във всеки етап от еволюцията растежът не е идвал от различията в генните продукти, а от комплексните регулаторни схеми, които или са пускали или са ограничавали дадени действия на организма като по този начин са довели до специфичната генетична програма, която подпира количествата биохимични продукти от непосредствената й околна среда. Това означава, че ако дисциплинирате себе си, вие ще регулирате отделянето на мозъчни хормони, които създават химическите промени, които допускат определени аспекти на Съзнанието.

Дизайн :