Методи за Заблуда

 

Списък на популярните капани по пътя на Търсачите на Истината

 

 

Някои пътища са по-дълги и болезнени от други. Ако знаеш за какво да внимаваш може да ти спести много излишни неприятности. Всичко опира до баланса на ентусиазъм с проницателност и издирване на мъдростта нужна за да се върви по ясен път.

Ето списък на препятствията, които можете да срещнете по пътя за висше разбиране.

1. Точните предсказания не са гаранция за позитивно намерение. Измамните източници могат да направят успешни предсказания само за да спечелят сляпа преданост, създадат чувства на обреченост или да създадат самоизпълняващи се пророчества. Когато позитивните източници дадат предсказание, те уважават свободната воля и представят вероятностите без страховити окраски или краен фатализъм.

 

2. Това че голяма част от един материал съдържа лесно отличими истини не го прави задължително валиден. Измамните източници могат да наредят куп лъжи на иначе фактическа база или в някои случаи просто се съединяват различни части от вече съществуващи материали. Като контраст на това позитивният материал винаги се явява повече от сбора на неговите части и представя допълнителна информация, която е нова, практична и проверима.

3. Затрупването с истини на по-ниско ниво може да отклони някой от преследването на по-висши истини. Например фикс-идеите за разобличаването на политическата корупция може да отклони човек от придобиването на необходимата духовна сила – това се явява популярна тактика на хиперизмерните същества и техните човешки агенти. Позитивните източници дават приоритет на оформянето на по-нисшите истини в техния по-висш контекст.

4. Това че нещо съдържа изтънчени детайли, сложен жаргон и много страници не го прави задължително източник на дълбоки истини.

Илюзията за дълбочина праща хората за зелен хайвер в търсене на велики истини, които могат да намерят с по-голям успех другаде. Позитивните източници са сложни само и единствено когато това е необходимо за акуратността и стегнатостта на материала.

5.Алтернативата на лъжлива система на вярване, не винаги се оказва по-добрата алтернатива.Отхвърлянето на нещо и търсенето на диаметрално противоположното може да бъде просто отиване от самозаблуждение към самоунищожение. Позитивните източници не приемат тази двойнственост на мисленето и вместо това представят балансирани решения, които превъзхождат подобни дихотомии.

6. Измамните източници печелят власт и правят човека зависим, като удрят егото и си играят с различни несигурности. Ние всички сме специални и сме тук по някаква причина, но тези тъмни сили намаляват скромността и обслужват себеважността като „дават” различни грандиозни титли, роли на месии и истории за необикновени минали животи. Позитивните източници помагат да се придобие скромно разбиране за мястото на всеки във вселената без да се превъзнася някой или пък да се потиска за това какво всъщност представлява.

7. Понякога действията към баланса могат да нарушат равновесието и да се превърнат в нов тип „не- баланс”. Например премахването на вредни съставки от вашата храна може да ви доведе до по-здравословен баланс, премахвайки прекалено много храни без подходящи заместители, може да ви доведе до хранителен недостиг. За да избегнете този капан трябва да се вземат мерки, които да са свързани със запазване на равновесието.

8. Правилните мерки за грешния човек могат да доведат до пагубни резултати. Например методологията на Четвъртият Път се стреми в това да посади души в тези, които нямат; ако хората, които търсят духовно пробуждане повече отколкото духовно израстване се ограничат до подобна система, те ще приемат че са нещо по-малко отколкото наистина са и ще се задушат духовно. Като се опознаете, вие ще знаете какво е правилно за вас (под Четвъртия Път имам предвид системата на Гурджиев и Успенски, които са непълни и изкривени. За по-балансиран подход вижте системата на Борис Муравиев в Гносис).

Дизайн :