Синхроничност и манипулация на действителността

 

Нашето настояще не е неизменимо.

Нашето минало постоянно се променя.

Нашето бъдеще е извор на нашите сегашни емоционални манипулации.

Тази статия разглежда в детайли понятия като синхроничност, пътуване във времето, създаване на реалност и обяснява мотивацията на негативно поляризирани същества като алфа-драконианците.Допълнително показва защо Ню Ейдж вярванията, че „няма жертви” са неправилни, обяснява какво е емоцията и как тя се използва, за да се манипулира действителността, разкрива защо някои същества нямат емоции и какво не могат да правят в резултат на това и илюстрира пределите на свободната воля.

 

Започваме с дефиниция на три форми на живот:

-         нулев

-         първи

-         и същества от втори ред

 

Същество от Нулев Ред (Бог)

Бог може да наруши всеки закон и да промени всяка реалност която е създал и има неограничена власт над своите творения. То е пасивно същество съставено от реалности и техните обитатели и активно променя реалност само когато е призовано от такива обитатели на тази реалност чрез специални методи, които ще бъдат описани тук.

Има много същества от нулев ред и всички те са точни копия на оригиналното същество. Всяко едно създава и поддържа своя вселена като първо се дели на физически и съзнателни съставни части и приписва правила на физическия компонент и позволява на съзнателния компонент да взаимодейства с физическия.

Взаимодействието с физическите позволява на съзнателните компоненти да преживяват и да откриват себе си, да придобиват познание за своята природа и за други съзнателни части и да изградят в крайна сметка пълната себереализация на съществото от нулев ред на тази вселена.

 

Същества от Първи Ред

Съществата от първи ред трябва да се подчиняват на законите на физиката, но могат да нарушават законите на вероятностите чрез тяхната директна връзка със съществото от нулев ред. Това означава, че ако нещо е физически възможно, независимо колко малко вероятно е да се случи, те могат да го накарат да се случи.

 

Те произхождат от съществата от нулев ред. Те са холографски образи на техния Създател и съществуват във физическа реалност проектирана, конструирана и поддържана от това същество от нулев ред.

 

Съществата от първи ред са холографски дубликати на същество от нулев ред, въпреки че имат редуциран потенциал, поради това че са вързани към правилата зададени от съществото от нулев ред. С други думи, съществото от нулев ред създава физическа реалност от ВТВЪРДЕНИ (уплътнени) холографски образи на самия него, след това вселява същност в тази реалност със СЪЗНАТЕЛНИ холографски фрагменти на самия него.

 

Това е аналогично на компютърен програмист, който прави видео-игра и после я играе, като става част от нея с определен образ. Видео-героя се явява холографски образ на играча, тъй като прави всичко, което играчът го кара с клавиатурата или джойстика. Героят обаче е ограничен от правилата на играта. Например играчът може да стане и да си вземе сандвич, но героя в играта не може, освен ако не е програмирано в играта.

 

Героят е ограничен в своя потенциал, докато играча може да започне бизнес, да остарее и да обиколи света, всичко което може да прави героя от играта е да оперира в различните нива на играта.

 

По същият начин съществата от първи ред, въпреки че са холографски образи на мощно същество от нулев ред, са ограничени в това, което могат да правят. Те не могат сами например да нарушават законите на физиката, защото те се явяват физическите правила на играта, проектирана от съществото от нулев ред.

 

Поради това, че съществата от първи ред произхождат от съществото от нулев ред, те имат специални комуникационни привилегии с него. Както ще бъде обяснено скоро, емоцията е медиума на тази комуникация. Като комуникират със съществото от нулев ред, съществата от първи ред могат индиректно да повлияят на законите на вероятностите и оттук да се създаде синхроничност, която да доведе до нарушаване на определени закони на физиката, като пътуването във времето от самото същество от нулев ред.

 

При нашата аналогия това ще бъде равносилно на героя от играта да комуникира с програмиста, който после да смени кода съобразно с желанията на героя.

 

 

Същества от Втори Ред


Те трябва да спазват законите както на физиката, така и на вероятностите. Те нямат директна комуникационен канал със съществото от нулев ред, поради това че те произхождат от съществата от първи ред или поради това, че техните емоционални възможности са спрени.

 

Как те произхождат от съществата от първи ред?

 

За да произхожда от някой трябва да представлява холографски фрагмент на нещо. Така че съществата от втори ред са по някакъв начин фрагменти на съществата от първи ред. Спомнете си че съществата от първи ред не могат директно да нарушават законите на физиката, основният домейн в който те съществуват и който е физическата реалност.

 

Така че при положение че съществата от втори ред не могат директно да нарушат законите на вероятностите, от това следва че реалността на вероятностите е техният основен домейн в който съществуват или поне от който произхождат.

 

 

Откъде произхождат Съществата от Втори Ред

 

Реалността на вероятностите е фактически етерната равнина. Вероятността е продукт на съзнанието и колкото по-високо е определена реалност в метафизическата скала (при която се започва от най-ниската, която е физическата към етерната, астралната и отвъд), толкова повече тази реалност е съставена от божиите съзнателни холографски фрагменти, вместо от втвърдени такива.


В един перфектен физически свят, без съзнателност, всичко би било чисто механично и оттук – предвидимо. Нютоновата механика би позволила перфектна предвидимост на всяка система и никаква несигурност или вероятност би съществувала освен нула или сто процента.

 

Но след като имаме съзнателност, известна порция хаос винаги е налице и следователно известна несигурност.

 

Теорията на вероятностите е резултат от наличието на тези несигурности. Може да се види, че колкото повече съзнателност има в дадено събитие – толкова по-малко нютоновата механика, или която и да е научна система базирана на законите на физиката, може да предвиди изхода на събитието.

 

И тъй като физическата реалност и законите на физиката се определят от уплътнените холографски фрагменти на Бог, става ясно че етерните равнини, които са една стъпка над физическите равнини и по този признак са по-съзнателни в по-голяма степен в домейна (владението) на вероятностите, отколкото във физическата реалност.

 

Поради това тук се твърди, че домейна на вероятностите се намира в етерните равнини.

(А защо съществата от втори ред да не произхождат от астралните равнини?

Поради това че астралните равнини се състоят от емоционална енергия, която липсва на съществата от втори ред. Ако те произхождаха от астралните равнини, тогава щяха да имат емоции и следователно директна връзка с Бог, но след като нямат емоции, те не могат да произхождат от астралните равнини. Съществата от първи ред имат емоции, но това не означава че произхождат от астралните равнини, а просто означава че имат астрален компонент.)

 

Дизайн :