ЗНАЦИТЕ НА ПЪТЯ

ЗНАЦИТЕ НА ПЪТЯ
АВЕСАЛОМ ПОДВОДНИ    Мислителят не казва нищо ново.
    Той малко по-другояче намества акцентите.
Встъпление
Законите на природата са задължителни за всички. Независимо от това, дали знаете закона за привличането или не, подхлъзвайки се, падате. Последното обстоятелство е отдавна известно, дълго преди да е получило надлежащата интерпретация във формата на закона за привличането на Нютон.
В този трактат ще стане дума за духовният ръст на човека. Законът за духовният ръст играе в живота на човечеството не по-малка роля, отколкото закона за привличането, макар често неговите проявления да се разглеждат като случайности или като следствия от напълно различни закони. Обаче авторът не си е поставил за задача разглеждането на дадения закон като такъв; неговата цел е малко по-различна. Главната тема на трактата се явяват знаците, появяващи се по духовния път на човека, както положителните, свидетелстващи за духовния ръст, така и отрицателните, знаците на падението (за последното, впрочем, може да се говори само условно).

Свали статията: avesalom.pdf

Дизайн :