Ануннаки и Нибиру

Поради огромен сблъсък, Земята, планетите и техните спътници в нашата слънчева система са сериозно засегнати. Нибиру също търпи големи поражения от този небесен сблъсък. Това става причина Ануннаките да дойдат на Земята в търсене на постоянен дом. Те не идват да търсят физическо злато каквато е хипотезата на Сътчин. Странното е, че златото не е минерал който произхожда от Земята, така че Ануннаките не са го очаквали от Земята. Нито пък са дошли, за да копаят злато за щит, който да ги предпазва от техните развалящи се атмосферни условия на Нибиру (ако са имали такива намерения те не са успели да спасят своята планета, защото тя е била унищожена). Това, което се вижда в космоса е всъщност сянката на Нибиру много светлинни години далеч във времето. Обаче Ануннаките били очаровани да намерят злато на Земята, защото те го използвали за украшения. Те довели много роби да добиват злато, а също така използвали и много от по-ниските класи Ануннаки да вършат тази работа.


След като техния дом Нибиру бил унищожен, Елитът на Ануннаките и техния постоянен състав от придружители били принудени да станат транзитни като по-голямата част от тях живеели на огромен космически кораб (като град), който обикалял около Земята. По това време другите Ануннакски раси вече били заели места в различни светове, които били завзети включително Земята, Марс и останалата част от Слънчевата система. Те били също разпръснати и из системите Орион и Плеяди. Така може да се види, че Ануннаките са изключително силни и са предизвиквали много страх. Ануннакският Елит и тези, на които им е било разрешено да пътуват, излезли от обикалящия Земята космически кораб с малки совалки, за да посетят Земята. Те изпратили и товарен клас кораби към Земята за комерсиални и военни цели. Междупланетната търговия на роби била преобладаваща и доходна. Затова не е чудно, че древните хора се страхували от техните богове, за които твърдели, че живеят в небесата.


Сега, по-голямата част от земните жители са генетична и символична част от Цивилизацията на Ануннаки извън тяхната родна планета. Ще видите защо казвам това когато историята се развие.


Ануннакският Елит от Нибиру са генетични манипулатори, които знаят как да създават изкуствени форми на живот. В тяхната арогантност те се опитват да играят ролята на Бог. Високо напредналата им технология и техния огромен размер и сила ги направили почти недосегаеми в очите на ранните хора. Така Ануннакският Елит е бил виждан и почитан като богове от тях. Ануннакският елит понякога е споменаван като Nordics (Скандинавци) или Blondes (Руси). Те са високи, силни, пълни с енергия, атлетични и обикновено със светла кожа. Техният символ за статус и сила е крилатия диск, който представлява тяхната родна звезда ZAOS. Този Ануннакски Елит е по-късно познат като Елохим и Нефилим. Този зъл Елохим не трябва да се бърка с Божествения Елохим от Истинското Сътворение.


Ануннакският Елит (Нефилим) създава много религии, така че да могат да бъдат почитани като богове. Това им доставя голямо удовлетворение. Ануннаките развиват религиите като покваряват всяка духовност, която наблюдават при местните жители на Земята. Те си служат с религиите като с мощни средства да контролират туземците. Различни религии са били създадени с доктрини, които са в директна опозоция една към друга с цел да се ражда дисхармония, недоверие, объркване война и арогантност.


Когато Ануннаките идват на Земята, те внедряват хибриди от други светове на планетата ни. Не дълго след тяхното пристигане, те започват да се разпростират толкова далеч, колкото биха могли и поемат контрол над различни части от планетата чрез генно инжинерство. Те карат местното население да излезе от местата, където се е установило и го принуждават към пълно подчинение. Използвали местното население за контролирани експерименти на биологично развъждане. Днес има извънземни, които отвличат земни жители за клониране - те също осакатяват животни. Повечето от тези отвличания и нападения са извършвани от Изоставените Ануннаки (термин който аз използвам, за да посоча тези Ануннаки, които са заседнали на Земята).


Както споменах по-рано Ануннакският Елит завладява и поробва примитивните хора, които вече са обитавали Земята. Някои твърдят, че Исус е хибрид от Нибиру, от което злонамерено се подразбира, че той е Ануннаки. Това е очевидна лъжа. Исус е фактически Въплащение на Светлината, който се инкарнира, за да напомни и да пробуди “спящите” Божествени създания за техния Божествен произход.


В Битие 6:2-4 е записано от Ануннаките (които са написали по-голямата част от Стария завет), че Синовете на Бога (Мъжките Ануннаки) “видели, че дъщерите на хората били красиви”. Развивайки тази доктрина Ануннаките се опитвали да покажат, че “синовете на Бог били примамени от Земята и покварени от местните земни жени. Фактически по това време жените от Земята били по-чисти от мъжете и те били почитани от тях, защото земната духовност все още била запазила близостта си с Божествената Майка. Ануннаките е трябвало да изопачат това, за да направят да изглежда така, че жените са пол, на който не може да се вярва и трябва да бъде потискан от мъжете. “Синовете на Бога” насилвали и малтретирали ужасно местните жени от Земята, за да дадат пример за женомразкия модел на местните мъже от Земята, който те да следват. Било е много важно за плана на Ануннаките да сменят пола на Бога от Майка на Баща.

Ануннакския шовенизъм довел до това, в много култури включително арабската, азиатската, еврейската и някои Западни общества, жените да бъдат подчинени на мъжете и да бъдат третирани като техни “подлоги”. В Исая 66:1 се намира казаното “Така каза Бога. Небето е моят трон, а Земята е моята подлога” (в Библята превода на български е “подножие” което звучи по-добре, но в контекста на статията за определението за жената “подлога” е по-подходящо).

В послание към Ефесяните 5:22-24 Павел, който е инкарниран Ануннаки е написал:


“Жени подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа, защото мъжът е глава на жената както и Христос е глава на църквата (при което само той е спасител на тялото). Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже.”


Така според учението на Павел съпругите са подлогите, а съпрузите са на троновете. С един узурпиращ удар Павел, от името на Ануннаките подчинява всички християнски жени на по-долен статус. Много църкви уеднаквяват учението на Павел към ученията на Христос. Това е кощунство.

Като доказателство, че Ануннаките са написали голяма част от Стария завет и също са го покварили, нека да разгледаме как те са манипулирали писанията на Мойсей, който е бил един от инкарнираните Attas of Light. Във Изход 24:7 има пасаж, който казва на хората, че те трябва да се придържат към кръвните жертви. По-нататък в Числа 27:20, Мойсей е трябвало да каже на своите хора, че трябва да бъдат подчинени на Йосиф. Отново във Второзаконие 4:30, Мойсей е трябвало да заповяда на хората да бъдат подчинени на Госдния глас в изпитанията на последните дни.

Дизайн :