Ануннаки и Нибиру

След унищожението на Атлантида – третата вълна на генно инженерство извършена от представители на висшите класи от Изоставените Ануннаки, се осъществила преди около 20 000 години.


Ранните египтяни, които построили великите пирамиди и Сфинкса били също част от Изоставените Ануннаки, които Елита възнамерявал да погуби, когато унищожил Атлантида. Когато те се завърнали на Земята след разрушаването на Атлантида видели културите на Изоставените.


Управляващите и царете на различни култури били обикновено назначавани от Ануннакския Елит. Когато Елита избягал и Изоставените Ануннаки взели властта те също приели този модел на назначаване на властващите. Затова много култури включително Китайската, Японската, Египетската, и Западноевропейската следвали този ред на божествено право на престол.

Преди хиляди години, когато Елита се върнал на Земята планирайки да поднови своята доминация над планетата, те били изненадани да открият, че културите на Изоставените Ануннаки процъфтявали. Това много ги притеснило защото разбрали, че губят контрола над Земята давайки го на техните бивши роби.

В отчаянието си Елита се захванал с възвръщането на контрола си над Земята. Те направили това като причинили потоп, който катастрофално унищожил почти всички следи от бившите култури. Само огромните монументи като Сфинкса, пирамидите, пирамидалните храмове и други оцелели след наводнението. Почти всички огромни паметници на културата по света били създадени с повелението на Елита или по-късно на Изоставените Ануннаки.

Уплашени, че Изоставените Ануннаки могат да оцелеят след потопа и бързо да реконструират културата особено в Египет, Елита поел огромен риск като избрал една област от планетата, на която те биха могли мигновено да създадат цивилизация далеч превъзхождаща, което и да е племе на Земята. Тоз извънреден план бил осъществен в Шумер.

Шумер се развил почти мигновено заради създалата се спешна ситуация. Елита губел влияние над Земята за сметка на Изоставените Ануннаки от Атлантида, които избягали на различни места – в Египет и двете Америки. Тези Изоставени развили културите на Египет, Ацтеките, Маите и Инките и било възможно да достигнат до надмощие оставени да следват плана си.

В този момент най-могъщият от Attas-ите на Светлината се застъпил за тях и заловил огромен брой от Елита на Ануннаки. Голяма част от останалите избягали от Земята отново с техните кораби и се завърнали на Орион и Плеядите. Този в миналото “могъщ” Ануннакски Елит сега е нищо друго освен бегълци, които се крият.

Историята на Сътворението е била използвана, за да се контролират хората и да ги принудят да боготворят Елита като богове от небето. Историята на Сътворението не е историята на истинското Божие Сътворение. Историята на Сътворението е на практика много скорошна в сравнение с великия божествен замисъл, така че как тя би могла да е истинската история за Сътврението?

Когато Елита на Ануннаките първоначално поел контрола над част от Земята по това време вече е имало различни групи от раси на извънземни както и земни жители на планетата. Имало е битки между различни групи за надмощие, но Елита се оказал твърде силен за тях. Шумерските плочки отразяват събития от така наречения произход на човека и сътворението, които били на практика събития от последната колонизация на Елита над Земята. Завоевателите сами написали плочките. Така всичко, което било записано на плочките от Шумерите и диктувано от техните така наречени богове, било породено от лични интереси. От опита си, Ануннаките знаели как религиите могат да контролират населението на различните светове. Това било важно средство, което те използвали за контрол.

Старият Завет е посветен на Яхве. Той е силно мъжки ориентиран, защото Ануннаките били много ядосани от култа към Божествената Майка и искали да премахнат нейното споменаване изобщо. Старият Завет признава присъствието на много Ануннакски “богове” на Земята в “ранните времена”. Историята на Генезиса е за разпространението на човешкия род на поколенията след Адам и Ева и историята на “божественото разочарование” над хората, което предшества Потопа.

В Шумерските текстове е споменато нещо за хората на Shem (което означава космически кораб на шумерски). Ануннаките били хората на Shem и те слезли на Земята и се съвокупявали с примитивните земни жители. Това е записано в историята на Сътворението.

Елита на Ануннаките също основал и нова високо развита култура във Вавилон. Както винаги те унищожавали културите и убивали населенията им, когато нещата излизали извън контрол. После те започвали отново на друго място.


Днес Изоставените Ануннаки планират да възстановят “върховната власт” от преминалите времена когато Елита е осъществявал пълна тирания на Земята. Те планират да “рестартират” света отново. Изоставените Ануннаки с помощта на хората както и на инкарнирани Ануннаки в човешки тела са построили огромни подземни бункери и железопътни линии, които са част от структурата, която ще позволи на тях и техните постоянни придружители да преживеят катастрофите, които те вярват че Бягащия Елит са планирали за Земята. Те не могат да напуснат планетата с космически кораби, защото са били оставени с доста ограничени ресурси след като Елита избягва с всичките технологично напреднали кораби.

Изоставените Ануннаки смятат, че могат да изберат свои собствени избраници (така както техните господари са правели) и да вземат бежанци с тях в подземните бункери през периода на бедствията. Те планират да заведат цял гарнизон от “роби” под земята. Той ще включва войници, полицаи, пожарникари, готвачи, артисти, козметици, лекари, учени, и други. В последствие те ще ги използват на повърхността както и преди. Най-важното е че те ще използват своето собствено новосъздадено поколение от клонинги, които да населят Земята. Населението на Земята е програмирано да възприеме този подземен сценарий, както може да се види от филми като Deep Impact. Тези Ануннаки считат, че техните господари – Елита ще се завърне както преди и че ще успеят да им се харесат с начина, по който са повлияли на развитието на Земята.

Но планът на Изоставените Ануннаки е осуетен. Тяхното зло желание да унищожат по-голямата част от земния живот и култура на повърхността на Земята ще се провали. В последствие те очакват да видят Земята с относително малко оцелели, които лесно могат да покорят с оръжие, технология и военни сили, които са обезопасили под земята по време на бедствията. Те се надяват че техните господари ще рестартират всички култури, в които те ще бъдат обожествявани и обслужвани от хората които смятат да поробят.

Дизайн :