Интерпретация на "Нибиру и Ануннаки"

Интерпретация на "Нибиру и Ануннаки"

Стефан Станфорд (мъжът на авторката на статията Нибиру и Ануннаки)

Напоследък материала "Нибиру и Ануннаки" от моята жена Амитак Станфорд, със псевдоним D. M. беше предмет на огромни спорове. Надявам се, че мога да осветля споровете като представя моята интерпретация по няколко точки.
Някои читатели неправилно разбраха "Нибиру и Ануннаки" и вярват, че материала поддържа теориите на Захария Сътчин. Всъщност Амитак казва доста в началото на материала, че много спекулации са възникнали от теорията на Ситчин за 12-та планета. Тя казва: "Ситчин, като Великовски и Дарвин, използва своите теории в поддръжка на своите твърдения." (Както повече съвременни учени - изкривяват фактите да ги нагодят към теориите си. Бел на прев.)
В същото изречение тя казва, че не е съгласна с теорията на Дарвин за еволюцията и вярва, че предпоставките са грешни. Тя също демонстрира своето несъгласие с теориите на Великовски, че Венера е била комета, която е прихваната от Слънчевата система и така става планета. Същото важи и за теорията на Сътчин защо Ануннаките са дошли на Земята.
Амитак обяснява, че представя своите мисли за Нибиру, които са доста различни от тези които се разпространяват в момента, защото както беше обяснено повечето от тях се базират на теорията на Ситчин и тя не е съгласна с тази теория.
Теорията на Сътчин е, че Ануннаките са съседи на Земята и са на планета, която той нарича "12-та". След това Сътчин твърди, че атмосферата на тяхната планета се разрушава и се нуждае от изграждане, така че хората от Нибиру са пътували до Земята да извлекат злато, с което да изградят защитен щит на своята планета. Ситчин смята, че докато те са били на Земята те са поробили метсното население за миньори.
Материала "Нибиру и Ануннаки" не се съгласява с тази теория и пояснява, че Ануннаките са кръвожадна, завладяваща раса, която е дошла да завладее планетата Земя. Когато са дошли, Ануннаките са открили физическо злато, което не е естетвен елемент на тяхната планета. Златото просто е премия за Ануннаките при тяхното завладяване.
Заради теорията на Сътчин и начина по който той представя Ануннаките, хората всъщност ги съжаляват, че тяхната планета умира и те се опитват да я спасят. Обратно - в материала на Амитак не може да се намери никакво съжаление към Ануннаките. Тя ги разкрива чрез "Ако си представите най-ужасните черти на Сатаната, вие си изграждате представа за Ануннаките!"
И накрая Сътчин представя теорията за спасението на Нибиру чрез златния щит и прави техните действия допустими до такава степен, че да се приеме и тяхната планета като част от нашата слънчева система. Амитак не е съгласна, че тяхната планета е част от нашата слънчева система, а че е чужда планета, чийто жители са завладели Земята и се опитват да завладеят цялата Слънчева система. Тя обяснява също, че Нибиру е мъртва също както своето слънце ZA-OS, така че няма какво да се спасява. Амитак разкрива Ануннаките такива каквито са - ужасни, потайни, измамни, манипулиращи и отмъстителни завоеватели на Земята.
Честно прочитане на материалите на Амитак и Сътчин ще остави читателя с впечатлението, че те са от два противоположни лагера.
Накрая Амитак завършва с въодушевеното съобщение, че Светлината поправя това ужасно управление на сатаниските тирани.


Превод: Tina
Дизайн :