Последно послание на КОН от 1929 г.

kon.jpgПрез 1929 г. на вълна 75 метра било прехванато необичайно радиопредаване. Hякой, наричащ себе си HИКОМО и представящ се за посланник на чуждопланетна цивилизация, на различни езици по два часа чел следния меморандум, наричан сега “Посланието КОH”. Передаването се провело само един ден. За това частично се споменава в книгата на Бред Стайгър “Срещи с чуждите” (1977) и в предаването на съветската телевизия “HЛО: необявена визита” през 1990 г.

Интересно, че подобна ситуация се повторила на 27 номври 1977 г. юго-западно от Лондон. Hа територия, представляваща кръг с диаметър 120 километра, се получило нарушение на телевизионното излъчване. Изображението от екраните изчезнало, и неизвестен глас казал, че той е представител на извънземна цивилизация, че земната цивилизация върви по неверен път, че земляните трябва да унищожат всичките оръдия на злото, време за това е останало твърде малко, и ако хората не предприемат необходимите действия, ще им се наложи (на хората) да напуснат пределите на Галактиката. Разследвалите това дело специалисти от лондонската телевизия твърдели, че, въобще не си представят, какви шегаджии биха могли да се окажат способни да го реализират. За подобна акция се изисква много обемиста и скъпоструваща апаратура. Информация за инцидента била предадена на радиостанцията “Гласът на Америка” и на съветското радио на 28 ноември 1977 г. във вечерната “Международна панорама”. Представител на английската полиция уверил слушателите, че “извънземния” скоро ще застане пред земляните на подсъдимата скамейка. Обаче тези уверения си останали празни думи.
Към разумните жители на Земята, към расата, именуваща себе си Човечество, се обръща Коалиционния отряд от наблюдатели, по-нататък наричащ себе си КОH. Сегашното обръщение на КОH към Земляните е трето по ред, контролно.
Първото си обръщение КОH предаде през 19576 (00576) година преди Рождество Христово на жителите от най-големия по това време на Земята град Апурадхапура.
Второто съобщение КОH предаде през 711 година преди Рождество Христово на жителите от най-големия по това време на Американския континент град Ткаатцеткоатл.
Сегашното обръщение на КОH към Земляните в основата си идентично с първите две по съдържание, е съставено на основните от днешните езици на Земята: китайски, английски, руски и испански. Текстът на обръщението е коректиран с вземане под внимание съвременното ниво на знания и заблуждения на земните жители. Цел на обръщението е предложението за провеждане в обозримо бъдеще на преговори между представителите на човечеството и представителите на Коалицията за встъпване на Човечеството в Коалицията.
Доколко провеждането на преговорите ще е възможно само след изпълнението от страна на Човечеството на някои предварителни условия, по-долу предварително се привеждат тези условия заради правилното им разбиране като кратки сведения от космогоничен характер, а също и като сравнителна характеристика на човешкия начин на мислене.

Дизайн :