Аспекти на извънземното присъствие

 

Хиперизмерни Характеристики

 

Извънземните са сложни нечовешки същества.Технологичното им превъзходство е тяхното най-малко предимство;това което има по-голямо значение е тяхното превъзходство в измеренията.

 

Тяхното естествено съществуване преминава отвъд ограниченията на време-пространството. Докато нашето съществуване е ограничено от линейното време, извънземните могат да виждат и манипулират нашите минали, настоящи и бъдещи възможности едновременно от позиция извън линейното време.Те също могат временно да се проектират в нашата вселена и да заемат физическа форма съобразно това кои архетипи в нашето колективно подсъзнание най-много се доближават до тяхната висша високоизмерна  есенция.

Предположението че извънземните са триизмерни  същества като нас, които са долетели тук в механично конструирани космически кораби от далечни планети покрива само малка част от  цялото извънземно присъствие и е много тесногръдо да  се изследват само най-твърдите физически доказателства за извънземния феномен в името на науката.

 

Извънземното присъствие е главно хиперизмерно и следователно доста завоалирано поради това че неговата природа доста надминава границите на популярните предположения.


Положителни срещу измамни извънземни

 

Дали  извънземните са добронамерени или враждебни зависи от това дали те поощряват разширяването на нашата свободна воля и съзнание  или целят да ги подкопаят. Не е достатъчно да съдите извънземните намерения на базата на временни социални, политически, религиозни или научни стандарти.

 

Прикритите враждебно настроени извънземни могат лесно да се възползват от нашата несигурност за много въпроси и мислене базирано на домогване до определи блага като предложат зашеметяващо научно познание, религиозни отговори, политическо обединение, и обещания за глобален мир в замяна на нашето неподлежащо на критика подчинение.

 

Пълно  разследване на извънземното присъствие разкрива че има подготовка за подобен сценарий в момента.Във времена на отчаяние  хората са склонни да жертват свободата си за сигурност.Ако хората приемат подобна фаустовска  сделка  крайният резултат ще бъде пълна асимилация и поробване.За да се предотврати тази възможност трябва да си зададем най-важният от всички въпрос: как можем да различим позитивни извънземни от тези с измамни намерения?

 

Човечеството може много да спечели като упражнява своята проницателност по този начин и да се съмнява в искреността и мъдростта на всеки който откаже да изследва дълбочината на този въпрос.


Фалшива двойнственост

 

Предлагането на два фалшиви изхода е най-сигурният начин да се манипулира някой за да вземе погрешно решение.

 

Трябва да сме нащрек за фалшиви  двойнствености  и противопоставяния които  изглеждат такива само на повърхността. Извънземните измамници  са използвали този софистки метод  за да скрият техните истински намерения и да оформят публичното мнение. Примери – извънземни срещу параноидни военни кабали, нордици/сиви срещу  войнствени унищожителни рептилии или пък добри рептилии срещу негативни рептилии – ренегати.

 

Ако истината e че определени нордици, човешки военни фракции и рептилии са на практика обединени участници в негативния извънземен план, мотивацията за тези фалшиви двойнствености има голям смисъл. Ако човечеството погрешно възприеме някои от тези елементи като „добрите момчета” поради тяхната явна опозиция към очевидните „лоши момчета” тогава измамата успява.

 

Следователно трябва щателно да изследваме основите на всяка „опозиция на негативните”.

Мозъчно програмиране

 

Извънземните отвличания са по-често срещани отколкото се предполага защото процедурата е прекалено тайна за да могат отвлечените и изследователите да я забележат, докато по-малко преобладаващите но по-осезаеми случаи привличат вниманието. Литературата за отвличания често споменава  медицински тествания и генетични експерименти, но не и по-голямата цел на широкото модифициране на поведението чрез имплантации и постхипнотично програмиране.

 

Това включва временно извличане на човек от физическата равнина и програмиране на неговото подсъзнание с команди, които по-късно оказват влияние  на неговия избор към тези, които имат полза от негативните извънземни планове. Човек може да си легне да спи една нощ пълен с ентусиазъм и с плодотворен стремеж и след като бъде отвлечен през следващите дни да изпита ирационално отвращение да преследва този стремеж.

 

Ако не осъзнаят своите собствени ирационални импулси и не се вслушат в разума и интуицията си хората могат да бъдат програмирани да саботират  себе си или други, да следват грешни пътища в живота и да влизат в изкуствено аранжирани връзки или да се отказват от обещават бизнес или социални контакти.


Хибридизация срещу епигинетика (Епигенетика - раздел на генетиката, занимаващ се с проблемите на развитието)

 

Извънземния хибридизационен процес се основава на базата че  с комбинирането  на нашата физическа издръжливост и емоционална гъвкавост с интелигентността и психическите сили на извънземните сиви ние можем да  осигурим по-добро бъдеще и за двата вида.

 

Казва се че само чрез хибридизация човешкият вид може да напредне до следващата си еволюционна фаза. Но това е една от най-големите измами от всички.Развиващото се поле на епигенетиката силно подсказва че промените в нашето съзнание в нашите вярвания, осъзнаване и възприятия се отразява и променя нашата  персонална ДНК.

 

Това означава че голям духовен скок при човечеството автоматично ще създаде и голям генетичен скок чрез изцяло естествен процес.Защо тогава сивите токова отчаяно искат изкуствено да слеят двата вида ? Най-добрата хипотеза е че хибридизацията фактически поема контрола на това което трябва да бъде естествен прогрес и допълнително заключва човешката духовна матрица в дори още по-подправен и фалшифициран генетичен басейн от този който е направен преди.

 

По-голямата интелигентност и психически способности не означават задължително че ще бъдем по-проницателни, да изпитваме по-голямо съчувствие или да бъдем по-свързани с нашия по-висш пътеводител. Те просто означават че ще станем инструменти с по-големи способности особено ако хибридизацията дойде на цената на индивидуалността.

 

Дизайн :