Контролът

Съществуват много начини за контрол върху хода на историята и върху развитието на човечеството, но тъй като ръководителите на този контрол трябва да останат незабелязани за хората той се осъществява по най - елегантните начини, чрез вируси и болестите причинени от тях.

Често тия вируси и болести, които причиняват довеждат до масово, a в някои случаи и до глобално измиране на цели градове, местности, области, провинции заселени гъсто с хора.

Чумата се появява в период, в който човечеството върви напред в науката и развива медицината. Появата на чумата води до смъртта на хора чиято дори приблизителна цифра всява страх.Тя е пренесена от бозайници с цел да зарази бозайници, а именно хората.

Плъховете, мишките и останалите гризачи и бозайници са били умишлено заразени с вируса на чума и пуснати сред останалите им себеподобни, а пренасянето на болестта при хората е било просто въпрос на дни, а масовото заразяване, въпрос на седмици.

Чумата се разпрострянява основно в Европа мястото където науката е в разцвета си. Това говори само по себе си, че личностите конролиращи човечеството целят да спрат неговото развитие в насоката, в която то е тръгнало и да пренасочат усислията му в насока свързана с неговото оцеляване и справяне с появилата се смъртоносна болест.

Чумата не е единственият пример в историята когато върху хода на развитие на човешката раса е упражнявано насилие. Появата уж случайно и на други вируси по света върши същата работа. Ебола, Тиф, Холера, Малария дори и Ебола3, разновидност на Ебола, умишлено изменен с цел да не се повлиява от ваксината за първия. Някои от тия вируси биват пренасяни от животни, а други просто се предават по въздушно капков път, но всеки един от тях в началото е бил почти 100% смъртоносен.

Част от вирусите причинители на споменатите болести са открити случайно в джунглите като Ебола и Малария и са умишлено разпространени сред хората с подходящо избрани за тях вирусоносители от естествената флора и фауна, която спокойно има допир до човешкия живот и ежедневие.

Тиф и Холера, болести създадени изкуствено за да поразят някои нестабилни системи в човешкия организъм. Това са болести, които отново вземат масово жертви. Ебола3 е един от ранните примери за изкуствено променяне на вирус с цел трудното откриване на ваксина и вземане на максимален брой жертви. Вървейки по тоя еволюционен път на усъвършенстване и откриване на нови вируси се достига до СПИН. СПИН е изкуствено създаден вирус, който сам се видоизменя частично и е невъзможно до ден днешен да бъде открита ваксина срещу него.

СПИН е върховото еволюционно откритие на убийците на човечеството. СПИН е създаден в лаборатория под надзора на военни специалисти. Но всъщност те са били само пионки в ръцете на лицата в сянка.

Като основната цел на лицата в сянка винаги е била само една...
Дизайн :