Omega Agency

Това са хората, които се имат предвид, когато някой казва, че заповедите "идват над Президента". ОА съществува като мрежа установена подобно на CIA. Има хиляди по света, които получават заповедите си директно от управляващия съвет на ОА (Omega Agency). Този съвет е съставен от 10 до 12 души. George Bush и Alexander C. Haig са две имена, за които се знае че са в съвета на ОА. ОА е движещата сила зад това, което се нарича "Нов Световен Ред". Офисът на ОА е разположен в AFB Langley.

Те планират да установят техния NWO, по липса на по-добър термин, във времевия промеждутък от не по-малко от 5 дни. И те възнамеряват да го направят без да отворят война.

Спомнете си когато Рейгън беше прострелян. Haig направи изявления към пресата от рода на "сега аз съм отговорен". Ако си спомните, той получи много упреци за това, и малко след това той беше обвинен по многобройни неща, които политически сринаха неговото име. Това беше направено от членове на Конгреса, които знаеха за неговот място в ОА, и те се бояха от загубата на претенциите си за власт. Haig "дръпна спусъка" (взриви обшествеността) в своите изявления, и приключи с отказването от политически позиции поради това. Ако Рейгън беше умрял, ние щяхме да имаме Bush като Президент, и Haig като Държавен Секретар. Двама на власт, които стоят всъвета на ОА. Но поради суматохата породена от няколко членове на Конгреса, Haig предпочете да премине на заден план отколкото да поеме риска да се разкрие връзката му с ОА.

Спомнете си когато започна войната в Залива. Bush използва точно думите "Нов Световен Ред" в речта си към страната. Той каза няколко пъти, че войната в Персийския залив бележи началото на NWO. Войната в залива на беше война заради нефта или за свободата на хората от Кувейт. Това беше тест до колко мултинационалните сили под ръководството на ОН ще реагират във военна ситуация. Същата е ситуацията при Сомалия и Босна. Мулти-национални войски под ръководството на ОН. ОА контролира ОН.

Bush не изгуби изборите срещу Clinton, Bush трябваше да бъде извън центъра на вниманието на президентството за да се концентрира върху и ескалира плановете на ОА. И в Clinton, те имаха "мекере" (stooge), което няма да преобърне лодката, и което ще прави това, което му се каже. Забележете колко бързо Clinton изпращаше американски части към умиротворителните сили на ОН тук и там. Отбележете си кого Clinton назначи като Държавен Секретар - Madeline Albright, дамата от ОН. Спомнете си и на кого Clinton даде федерална земя - на ОН.

Защо се нуждаем от световно правителство? Причината, която изтъква ОА е тази: Престъпността е извън контрол по целия свят, и по-специално в САЩ. Хората са извън контрол, не вземат отговорност за себе си или действията си. Растежа на популацията е извън контрол по целия свят. Съдебната система на САЩ е шега (смешна). Политическата система на САЩ и повечето страни по света е смешна, корумпирана и замърсена от алчност от хора гладни за власт, и което не ги е грижа за населението което ги е избрало и назначило. Под правителственото тяло, което ОА планира да постави на власт, това ще спре. Край на процеса чрез жури. Край на живеенето извън обществото и невнасяне на вашия справедлив дял. Всички, които имат възможност ще допринасят за растежа и благоденствието на световното общество, или ще плащат цената за невнасянето на тяхния справедлив дял. Каква е тази цена? Основно ще бъде нещо като това: Тези, които физическа и психическа възможност за работа ще работят. Ако имате работа/професия по времето, когато ОА влезе във власт, ще продължите в тази работа/професия. Ако показвате благополучие, но физически сте годни за работа, вие ще работите. Персоналните права за движение по света няма да се променят.
Дизайн :