Как се финансират...

Преди да се отговори на този въпрос трябва да се зададат още няколко въпроса, а именно: Колко нужен е петролът на човечеството? Има ли заместител за него? Петролните разливи в океаните случайни ли са?
Петролът от десетилетия е остарял източник на енергия използван от човечеството. Научни разработки, проекти и прототипи са доказали, че не е проблем използването на автомобили, движещи се със слънчева енергия, автомобили с водородно задвижване. Дори и при използването на петрола, то съществуват автомобили придвижващи се от 100 до 900 км. с един литър гориво.

Ежедневно се говори по медиите за петролни разливи в океаните и моретата и за причинените от тях екологични щети.
Качествата на съвременните танкети кораби и плавателни съдове са неоспорими. Съвременната навигация на плавателните съдове е съвършена.

Въпреки това плавателни съдове превозващи петрол катастрофират, получават пробойни, изпускат в океана петрол.
Гореспоменатите фактори на фона на фактите звучат почти невероятно, но са факт.

Прозират уменията на личностите, които умишлено целят причиняването на редица екологични катастрофи за по - висшата тяхна цел.
Законите санкциониращи преките нарушители (петролните компании) им причиняват загуби десетки пъти по - малки от тяхната печалба на ден.

А замърсените райони не могат да възстановят нормалното състояние на екосистемите си 100 години след разлива.
Местата с причинени екологични катастрофи постоянно се увеличават, средно с над 1000 квадратни киломерта суша на седмица.
Елементарната сметка сочи, че с това темпо след около 9700 години всяка една част от земята ще е била замърсявана някога с петрол.
При неповтаряне на замърсяването на едно и също място с екологична катастрофа, докато в първите над 1000 квадратни километра бъде бъде възстановена екосистемата то вече ще са замърсени още 5220000 квадратни километра, но всичко това при условие, че темповете на замърсяване не се засилятПарите които постоянно "текат" от петролните компании служат за финансирането на личностите в сянка. Отклонените средства от непочистването на местата с екологични катастрофи отново отиват за финансирането на техните
цели, които съвместно с това се изпълняват.

Живота на земята се затруднява все повече, храната на някои места липсва вече, а въздухът на други не става за дишане ...

.

 

 

Дизайн :