Система Хаарп

HAARP AlaskaСистемата Хаарп излъчва 3.6 гигавата ефективна енергия от високо честотни радио предаватели към йоносферата с цел:

• Да генерира екстремно ниски честотни вълни за комуникация на подводници

• Направлява геофизични проби, да идентефицира и характеризира природните йоносферични процеси, за да могат да бъдат контролирани чрез техника.

• Електронно усилване на инфрачервени и други оптични емисии, които могат да бъдат използвани за контрол на радио вълни.

• Генерира геомагнетични полета привличащи йонизацията, с цел контрол на радио вълните

• Препрограмиране на зоната Ван Алън и предизвикването на природни стихии

POKER FLAT ROCKET LAUNCH – 1968 до днес

Зоната наричана от американските военни Poker Flat Rocket Launch се намира на около 50 километра северно то Фаирбанкс, Аляска. Секретната зона е създадена през 1968 година. Командвана е от Геофизическия институт при Университета на Аляска. Около 250 ракетни детонации са били проведени на това място и през 1994 година 16 метрова ракета е била изстреляна с цел да помогне на НАСА да разебере хемическите реакции в атмосферата, асоциирано с глобалните климатични промени. Подобни експерименти с ракети, но с изпозването на Химични Модули (Chemical Release Modules - CRM) били изстрелвани много пъти на същото място.

Ще бъде прибързано да се твърди, че ХААРП е изолиран експеримент. Преди създаването му има цели 50 години история с експерименти много по ужасяващи от днешните, експерименти които обикновения човек трудно би могъл да разбере, поради дезинформираността му или в много случаи поради нежеланието му да разбере.

Историята до създаването на ХААРП е част от програмата на Световното правителство, което има за цел не само пълен контрол над човечеството, но и над природата и нейните закони. Тези болни хора искат да създадат нови закони, на които природата да се подчинява. Само че тези хора не съзряват че Планетата е живо същество и е много по – разумна и могъща от тях. Че тя по всяко време може да ги унищожи, но за съжаление от това ще загинат и много невинни.

Днес чрез новопоставения от това Тайно правителство, президент на САЩ – Джордж Буш младши - 32 степен масон, тези хора ще превърнат проект STAR WARS, а и много други още по смразяващи настроението, в реалност. Това означава че тези хора ще могат да контролират и човека и всяко живо същество, и атмосферата и превозните средства и абсолютно всичко.

Неофициално в по-умалени мащаби, влиянието на STAR WARS днес се изпробва върху човека и никой не обръща и ни най-малко внимание на това. А не е ли редно да се замислим за бъдещите последствия, да се замислим ако не за нашия дом – ЗЕМЯТА, то поне за себе си или за бъдещето на своите деца? Не е ли редно да помогнем на нашия глобален дом, след като той ни е отгледал в едни прекрасни условия на живот, които ние съсипваме? Не е ли редно този УЖАС и ХАОС, които царят в момента да бъдат спряни? Незнам, за вас, но аз смятам да се боря!
Дизайн :