Що е то Демокрация

Демокрацията или Новия Световен Ред пускат своите пипала още преди Втората Световна Война, прокламирайки свобода, право на глас, разделение на властта и т.н , и т.н. Или иначе казано демокрацията се превръща в символ на свободата и правата, символ на развитото общество.

Образец за демокрация днес е САЩ, тази велика империя, пред която всички коленичим с наведени глави, а тези, които и се опълчат биват мачкани и унищожавани. Но дори и тази държава страда от разразстваща се бюрокрация, корупция, неизпълнени предизборни обещания и най-важното, САЩ нарушава една от най-важните клаузи на демокрацията – свободата. Не е тайна, че през цялото си съществуване, политика си пъха носа навсякъде. Пример: Чили, Босна, Сараево, Ирак, Виетнам, Афганистан, Косово. Всички те са били ожилвани от смъртоносното жило на американската демокрация, която цели тихото издигане на Американската Империя. Самата дума Империя вече малко или много се разминава с основните ценности на демокрацията като обществен строй, тя е един вид – диктатура.

Демокрацията днес представлява може би единствено народовластие и свобода на печата, като последното поставям под съмнение, поради все още съществуващия порок на човека – лакомията за пари.

В смисъла на Жан Жак Русо, свободата или демокрацията, означава участие в обществените дела. Това обаче е толкова рядко срещано, колкото и извънземното присъствие на Земята. Причината – хората са толкова вглъбени в своите проблеми, че и през ум не им минава да се занимават с делата на своята страна.

След това свободата означава правото на гражданите да имат по всички, или по повечето от темите собствени мнения, без държавата да им диктува какво да мислят. Това обаче е също толкова невъзможно, заради медиите, които все по дълбоко навлизат в ежедневието на човека. Тяхното присъствие малко или много налага своето мнение върху отделни въпроси, теми и политически дела. Или, както е казал едно време Форд “Не сме под робство, но сме умствено поробени!”

Борбата между демокрацията и диктатурата – това е най-характерната черта за годините, които делят Първата свитовна война от Втората. Днес, обаче, везните се накланят все повече към диктатурата, водина за момента успешно от САЩ.
Дизайн :