Агенция DARPA

Агенцията за високоразвити отбранителни проекти (Defence Advanced Research Project Agency - DARPA) е основана през 1958 като първият американски отговор към Съветското Изстрелване на Спутник.

Оттогава досега главната роля на DARPA е била да поддържа американското технолгично първенство за военни възможности и да го защитава от неочаквани техонологични напредвания на потенциални съперници. Мисията на DARPA е да излезе от традиционното мислене и да развива въображаеми, иновативни и често високо рискови изследователски идеи. Тези идеи ще предложат важно техонологично влияние и изследването на тези идеи ще бъде от демонстрацията на техническа приложимост чрез развитието на прототипни системи.

Силната поддръжка от Главното управление на Департамента на Отбраната беше много важна, със съществуването на DARPA като преднамерен контрапункт на традиционното мислене и методи. Четири десетилетия след основаването си, DARPA е все още много подобна днес, основното изключение е нейната верига за докладване. Първоначално DARPA се отчита на Секретаря и Зам. Секретаря, след това идва подсекретаря на Отбраната, и най-накрая Директора за Отбранителни изследвания и Инженерство.

Днес DARPA е организация с 240 души персонал (приблизително 140 от който е технически), която директно управлява бюджет от 2$ милиарда. Някои проекти са под 1$ милион и няколко са стотици милиони долари. Независимо от големината му, един единствен DARPA програмен мениджър е отговорен и трябва да управлява и представлява проекта вътрешно и външно. Способността на DARPA да се адаптира светкавично към променящите се ситуации и да използва удобните възможности едновременно в технологията и процесите, поддържайки доказаните основополагащи принципи на Агенцията, я превръща в уникална организация за изследване и развитие и представлява коронния диамант на Отбранителното изследване и развитие.
Дизайн :