ЦРУ и Синтетичната телепатия

Методите и проектите, разработвани в това отношение имат за цел да бъдат разработени миниатюрни устройства, които ще бъдат използвани в качеството им на имплантанти в човешкото тяло, чрез които да бъдат улавяни електромагнитни и телепатични въздействия, имащи за цел да влияят върху функциите на всички органи и системи на човешкото тяло и най-вече на мозъка. CIA SEAL/LOGOПрез 1983 г. д-р Дийн Ютър в своя статия, поместена в специализираното списание "Инженеринг в медицината и биологията", в която съобщава, че като уловители на сигнала могат да се използват всякакъв тип микроимплантанти - разработени за радио или електрически трансмисии. Пионер в тази сфера, наречена още биокибернетика се явява, създадената към Пентагона Агенция за перспективни отбранителни научно-изследователски проекти "DARPA". Там са разработени нови способи с помощта, на които вече могат да се създават и ървите роботизирани армии и електронно управляеми групи от населението.

Първите експерименти в това отношение започват въз основа на разработените от ЦРУ методи за промиване на мозъци, провеждани от висши членове на Американската медицинска асоциация и от Американската психиатрична асоциация - все големи имена на американската медицина и психиатрия, продали душата си на дявола. За реализирането на тези проекти са изразходени огромни финансови средства, в размер на милиарди долари. ПРОЕКТИ ПО ГЕННО ИНЖЕНЕРСГВО Първите експерименти с човешки чени са правени в Германия в края на тридесетте години във връзка с "подобряването" на чистата арийска раса и получаването на "свръхчовешката раса". По-нататък експериментите, извършвани по линия на свръхсекретни проекти се правят в САЩ още от края на 50-те години.

Днес процесът в това отношение е стигнал до нечувано съвършенство. Съвременните постижения в областта на манипулирането на човешки гени са направо изумителни, защото в тази област се работи с чуждоземна помощ. Проектите по клониране на човека, провеждани съвместно с Грейовете са довели нещата до там, че да се клонират човеко-животински, човеко-насекомни ит.н. гени е просто елементарна работа.

Днес вече се работи в сферата на т.н. "душевно клониране", или "душевно инженерство". Проектите включват подмладяване на човешкото тяло чрез връщане назад във времето с помощта на машината на времето, подарена от Грейовете, присаждане и трансплантиране на човешки души в нови тела и т.. н.

Из книгата на Стамен Стаменов "Събуди се Човечество"
Дизайн :