Илюминати

Както по-горе споменах противниците на Илюминати идват от две страни: Баварското правителство и Католическата църква, а скоро след това и от масонските ложи. Така например на конгреса във Вилхелмсбад Вайсхаупт се сблъсква с инертността на масоните, които не подкрепят неговите идеи за световна революция. Със своя гневлив характер, скоро след конгреса Вайсхаупт заповядва на своите членове да завладеят масонските ложи представяйки се за най-обикновени хора издигнати в обществото, а не за Илюминати.

Според една теория Вайсхаупт умира през 1811г. в Гота, която е и най – разпространената. Има вярване, че умира през 1832г., но най-достоверното е, че следите му всъщност се губят след 1792г. - третата година от Великата Френска Революция, където духът на Илюминати оживява.

Според някои конспиратолози Илюминати са измислили свой език и начин на кореспонденция, които не можели да се чуят или видят. С прости думи – служили си с езика на телепатията. Познания, които били предадени на Вайсхаупт по време на престоя му в Египет и които по – късно той предава на своите “братя и сестри”.

Посвещенията в Ордена са разделени в 3 категории:

1- Начални: Подготвително Новиициадо Средно Средно - Илюминатус Магистратус

2 - Символично масонство: Чирак Калфа Майстор Шотландски Илюминати Майстори Шотландски Илюминати (ръководен)

3 – Носители на свещеното познание (Мистериозна класа): Свещенник (облечен винаги с бяла роба) Принц Регент Маг Крал или Рекс

Малко хора днес вярват, че Илюминати вече не съществуват. Освен официалните им сайтове и фактите, които изтъкват конспиратолозите, световните събития силно напомнят на почерка на това общество създадено преди 229 години. Католическата църква също не отрича тяхното съществуване. Дори в изданието на “Енциклопедия по протестантска теология и църква” те пишат: “Леополд Енгел възобновява през 1896 година Ордена, който през 1925 обединява всички свои отделни групи и ложи в “Световен Съюз на Илюминати” (Weltbund der Illuminaten) със седалище Берлин. ”

Самият Вайсхаупт казва: "Нашето тайно общество работи по начин, по който нищо не може да ни спре и скоро човекът ще бъде щастлив и свободен" - очевидно дилемата е сложна, относно това откровен ли е бил Вайсхаупт в своето изказване за щастието и свободата на човека. Не знаем дали първоначалните идеи са били такива, но последствията са били изцяло различни.

В едно отношение Илюминати са били много преди своите съвременници: "Ние не можем да освободим обществото без да освободим жените. Митът за Херкулес, който създал училище за жреци е добра идея. Жените изпитват силно нетърпение и разочарование във всичко, с което се занимават и биха имали успех в такова начинание. Но как бихме могли да задържим контрола си над тях? Именно това нетърпение на жените ще ни помогне. Ще бъде едно интересно общество, в което ще управлява жената на Птоломей, но истинския господар ще бъде пак Птоломей" – така докато САЩ са били разтърсвани от проблема за расовите права на негрите, които стигат и до убийството на масонът президент Линкълн, Илюминати вече са се занимавали с феминистки цели.

Според една теория Илюминати прерастват и се маскират в масонските ложи. Ето едно писмо на Вайсхаупт, което разкрива неговите идеи за завладяване на масонството. Идеи, които реализира след конгреса във Вилхелмсбад:

"Трябва да обмислим как да работим под някаква друга форма. Стига да се постигне нашата цел няма значение под какъв претекст ще се изпълни. Винаги е необходимо едно прикритие. Трябва да се прикрием под някаква друга организация. Франкмасонските ложи са най-подходящата мантия за нашата възвишена цел, тъй като светът ги познава вече и не очаква нещо голямо от тях което да заслужава внимание. Трябва да се прикрием под непроницаема тъмнина и да не допуснем никакви шпиони или пратеници от други организации.”

След избухването на френската революция влиянието на илюминати е очевидно. Наследника на великия художник Микеланджело, Филипо и Демулен са явни илюминати. Знакът - окото в тригълник стои на много революцоинни документи. Знакът е поставен и по времето на установяването на американската република върху първата банкнота от един долар, където стои и до днес. В основата на 13 етажната пирамида стои годината 1776 (MDCCLCVI) като повечето хора вярват, че тази година представлява годината, в която е подписана американската Декларация на Независимостта. В действителност тя просто увековечава основаването на Ордена на Илюминати (1 Май, 1776). Тринадесетте етажа на пирамидата също имат своето значение – символизират тринадесетте масона, в онази нощ, когато са се събрали, за да дадат началото на обществото на Илюминати. Така също може да символизират 13те степени на просвещение, до достигане на свещеното познание (степента Рекс или Крал). Латинските думи “ANNUIT COEPTIS” означават “Нашето начинание е увенчано с успех”, а думите под пирамидата “NOVUS ORDO SECLORUM” обясняват природата на това “начинание” – “НОВ СВЕТОВЕН РЕД”.

HexagramДа се загледаме сега малко по-дълбоко в знака. Нека заградим първата буква от ANNUIT, първата от NOVUS, последната от ORDO, последната от SECLORUM и последната от COEPTIS. A, N, O, M и S. На пръв поглед нищо особено, нали? Сега ги извадете по отделно на един бял лист и ги подредете в правилен ред. Ще получите MASON. Интересно, а? Но и това не е кой знае какво. Свържете сега с линии A със S и N със M, A със O и S със O, а N и M сключете с линии на върха на пирамидата или триъгълника с всевиждащото око. Какво се получи: Печатът на Соломон.

Оставям на вас сами да си направите заключение на всичко до тук. Между другото ако се загледате в дясната част на банкнотата ще забележете още нещо. Феникс под който е изобразен знака на Соломон.

Всъщност символа на окото в триъгълника е синкретичен. Според някои окултни идеи окото в триъгълник е най-силния символ, използващ също и името "изворът на всичко свещено". В илюминизма както виждаме той е леко изменен като е добавен още един символ – пирамидата, което несъмнено показва принадлежността и произхода на илюминизма от египетския херметизъм.
Дизайн :