Илюминати

Ако някоя държава е разяждана от вероятност за революция или в следствие на гражданска война е изправена пред опасността от нападение от външен враг, то това се явява като благоприятен ход за събитията и всичко работи в наша полза.

Нужно е да се приучат хората към използването на квитанции като истински монети, да се задоволят с външната страна в гонитба за удоволствия и непрекъснато търсене на нещо ново, оплитайки се накрая в паяжината му и така да следват Илюминатите.

Посредством развращаване на обществото хората ще бъдат лишени от всякаква вяра в бога.

Чрез последователна обработка на словото устно и писмено, а също така и чрез специално разработени форми на измама хората ще попаднат под волята на Илюминатите.

Способността да се мисли самостоятелно трябва да бъде ликвидирана чрез вкарване на готови възгледи.

Духовните сили на хората трябва да бъдат подкопани чрез използването на куха демагогия.

Масите трябва да останат слепи, неразумни лишени от собствено мнение, за да не им се дискутира държавното устройство. Трябва да ги управлява справедлива и неуморна сила на принципа на безусловното подчинение.

Световното господство трябва да се постигне само по заобиколни пътища - чрез целенасочено подриване на действителните свободи. Законодателство, преса, избори, свобода и възпитание на личността, а преди всичко система на възпитание на народа.

Чрез целенасочено разбиване на държавното устройство, съответното правителство трябва да бъде принудено да се мъчи дотогава, докато само не осъзнае готовността си да предаде властта си в ръцете на Илюминати, за да запази мира.

В Европа е нужно тепърва да се поражда неразбирателство между народите, расова и религиозна ненавист, за да се появят непреодолими раздори ,които нито една християнска държава не ще превъзмогне. Във всички страни по света трябва да се посеят раздори, безпорядък, враждебност, за да се приучат държавите към страх, както и да се стъпче всяка една възможност за оказване на съпротивление.

Така наречените "просветени държавници" следва да се отстраняват от властта чрез преврати и операции от агентурата.

Чрез създаване на корупция във всички държавни институции правата трябва да бъдат поставяни под владението на Илюминати.

Посредством специално режисирани кризи в хода, на които достъпните парични средства биват изземвани от оборота и по този начин се предизвиква срив в паричното стопанство на съответната държава. Но това не се отнася за Илюминати (тъй като те са предварително предупредени и са взели мерки.)

Силата на парите трябва да стане единствена сила, движеща търговията и производството, за да може посредством парите и производството бизнесмените да получават политическа власт. Редом в елита би трябвало да попаднат и зависещите от Илюминати богати личности. А полицията и армията остават вън от кръга на елита.

Чрез въвеждане на всеобщ равен избирателен глас трябва да бъде установено господство над обществото, което не дели хората помежду им. Това води до унищожаване на семейството и неговата жизнена сила.

Чрез образованието основано на фалшиви данни и лъжеучение младежта трябва да бъде обезверена, отначало изведена на страна и после развратена.

Във връзка с вече съществуващите ложи на франкмасоните продължава разсейването на членовете, за да могат скоро да служат на нашите цели.

Чрез всички тези мероприятия народите трябва да бъдат настройвани към съответното мислене, че след време да се уверят, че трябва да минат под ръководството на Илюминатите.

Ако някоя отделна държава възразява против това световно правителство, тогава нейните съседи ще започнат война с нея. Създаването на такова правителство от този аспект изисква организация на световни войни."

Прочитайки това, убеден съм ви е направило впечатление поразителното сходство на този документ с малко по-горе описаните Тайни протоколи на Ционските мъдреци. От тук стигаме до извода, че дълбоко в себе си илюминизма проповядва един така да го наречем модернизиран ционизъм.
Дизайн :