Илюминати

В сбит вариант целите на Илюминати, описани от много други изследователи са следните:

1. Да създадат едно световно правителство с една обща църква и икономическа система под техен контрол.

2. Да унищожат нацията и националната принадлежност, която е била важен стимулиращ фактор за борбата на отделния човек и обществото.

3. Да унищожат религията и по-специално християнската религия, която обединява хората много силно.

4. Да контролират всеки с помощта на техники за контрол. Това което Бжежински нарича "технотроника".

5. Да сложат край на цялата индустриализация и произвеждането на атомна енергия и да доведат до това, което те наричат "постиндустриално нулево общество". Изключени са обаче компютърните и обслужващите помощи.

6. Да "окуражат" и евентуално легализират наркотици, също и да направят порнографията като изкуство, което трябва да бъде ценено от хората.

7. Да спомагат за депопулацията. Известно е, че СПИН и атипичната пневмония, която възникна в най-населените места на планетата са оръжия за депопулация. (За тях ще говоря по-късно в книгата) Самите Илюминати официално казват, че трябва да бъде намалено населението с 3 милиарда, за да продължи съществуването на човечеството.

8. Да елиминира всяко научно развитие освен това, което е полезно за Илюминати.

9. Да предизвиква войни навсякъде по света и по-специално там, където страните са по слабо развити и не могат да противодействат на Илюминати.

10. Да проповядва идеите за религиозната свобода.

11. Да предизвика тотален хаос в световната политика и световната икономика.

12. Да вземе контрол над всички полиции по света.

13. Да даде пълната си подкрепа на организации като ООН, МВФ Банка за международни постъпления и т.н

14. Да установи световен тероризъм навсякъде по света, който да бъде причината за икономическото отношение към “страните – мишени”.

Историята на Илюминати определено не свършва до тук. Съществуват книги, които биха ни разкрили много от същността на това Общество и идеологията, която следва. Книги, като “За старите и нови мистерии” немско издание от 1782 или пък трудовете на самия Вайсхаупт, които за съжаление трудно биха могли да се намерят в която и да е библиотека по света. Аз лично до последно ще се боря и за малкото късче информация и за неговото разпространение. Но до тогава спокойно можете да задоволите любопитството си с някои от по-късните издания като: “Тайният съюз на Илюминати” Щутгарт, 1975; “История на Ордена на Илюминати” – 1906 г.; “Политически тайни съюзи” – 1931 г.; или пък дори “История на развитието на Бавария” (“Entwicklungsgeschichte Bayerns”, von M.Doeberl, Muenchen 1928), където много подробно е описана цялата история на Илюминати.
Дизайн :