Корените на Илюминати

Силовата база на Илюминатите винаги е била в Европа. Бях дете, когато ми казаха, че същинските Илюминати - чиито корени се намират повече от сто години назад в родовото дърво на древните европейски династии - разглеждат Съединените щати като “поле за разгъване на мисията им” или “страна с възможности”.

Eвропейските корени на Илюминатите
Автор: “Свали”
Оригинално заглавие: The European Roots of the Illuminati

Силовата база на Илюминатите винаги е била в Европа. Бях дете, когато ми казаха, че същинските Илюминати - чиито корени се намират повече от сто години назад в родовото дърво на древните европейски династии - разглеждат Съединените щати като “поле за разгъване на мисията им” или “страна с възможности”. Ето защо силовата им йерархия по света – независимо дали действа в Съединените щати, Азия, Австралия, Канада или където и да било другаде - винаги ще сочи назад към Европа, където са базирани 13 “лордове” (които наричат себе си властелини или господари). Всеки лорд е представител на определена част от Европа, която му е подчинена; всеки е потомък на древна династична кръвна линия. Хабсбургите (или Merovingian), например, са все още активни в Европа, макар и успешно прикрити на втора линия - както и съвременните потомци на Ротшилдови и Батенбергови. В много съвременни европейски страни наследниците на тези кръвни линии са невъобразимо богати и са “тайната сила зад трона” – ако не и действителни властници. Тази е една от причините, която обяснява защо онези с висок ранг сред Илюминатите в Съединените щати, например, могат винаги да проследят кръвната си линия или връзка с членовете на управляващия кабал (или тайната управляваща класа) в Европа; членовете на управляващите институции в Съединените щати са винаги директни потомци на Илюминатите – без значение дали законни или незаконни.

http://www.centrexnews.com/columnists/svali/2001/04/svali14.html

Въпрос: “Свали”, твърдите, че Илюминатите работят усърдно за специфичните си цели и очакват с нетърпение окончателното въвеждане на “славния нов световен ред” – или установявяването на световно правителство – така че да могат да изпълзят на повърхността и да се превърнат в лидери на новото общество, създадено според вижданията и интересите им. Кога Илюминатите ще се задоволят с постиженията си и каква е тяхната представа за този “славен нов световен ред”? Каква форма или система ще има той, какво политическа инфраструктура? Диктатура, комунизъм или демокрация? Ще бъде ли това краят на борбата им за световно господство?

“Свали”: Казано ми беше, че по време на идващия “ред” – или правителство – то ще бъде първо сурова военна диктатура. Това обяснява разширеното обучение на тайни военни сили от всички рангове – нужни за превръщане на тази политика в живо дело. Защо? Защото не всеки ще посрещне с радост и одобрение техния “прогресивен” ред (управление) – защото ще има хора, което ще им се противопоставят. Армията им ще бъде обучена в техниките за контрол над тълпата – ще има лагери, където ще се отпращат опонентите им. Спомнете си за Хитлерова Германия – тя беше прототипът. Т.н. “световно правителство” ще бъде подчертано авторитарно. Управляващият център ще бъде Върховен световен съвет и националните и регионални съвети ще му бъдат безусловно подчинени.

Впоследствие ще последва въвеждане на полумарксистки - или военен социализъм: Маркс беше Илюминат и писа трактатите си под диктовка. Тази система ще бъде кординирана от националните и регионални съвети. Финансовата власт ще бъде концентрирана на национално и международно ниво.
Дизайн :