ББССР

Българско Бюро за Строго Секретни Разследвания, наследникът на ОСР (Организация за Секретни Разследвания) Справка

ББССР (Българско Бюро за Строго Секретни Разследвания) поставя началото си в сегашния си вид на 01.09.1939 г. (началото на Втората световна война).

ББССР е наследник на ОСР (Организация за Секретни Разследвания) създадена отново в българската земя, неизвестно къде и от кого през 1835г. ОСР в началото е имала за цел да подкопае отвътре основите на Османската империя и да обяви за единна страна България с всички земи населявани от българи.

ОСР пренася идеите си върху ББССР, но в ББССР дейността не се ограничава само с разследвания върху една страна, а се акцентира върху световно значими проблеми засягащи оцеляването на човечеството.

Идеите на ОСР не са създадени през 1835 г. с нейното основаване.

Част от идеите на ОСР и днешното ББССР са се зародили преди въстанието на Ивайло 1277-1280г., но не от самия Ивайло или от негови поддръжници, а от личности несвързани пряко, с каквато и да била държавна политика. Останалата част от идеологията на ОСР се е зародила неизвестно кога и къде, но определено на територията на тогавашна Бълария. Във времето все пак това се е случило преди смъртта на цар Симеон I (27 май 927г.) и по – точно към края на неговото управление.

Някъде преди 927г. се губи началото на идеите на ОСР и ББССР.

Това което може да се каже за първообраза на ББССР, а именно ОСР е , че в ОСР никога не са участвали личности свързани с управлението, на която и да е страна нито политически дейци или техни поддръжници.

Дейността на ОСР макар и да е била на моменти политическа е била ръководена от неполитически, а по – скоро идеални цели. ОСР макар и да е целяла обединяването на българите, цел частично политическа, нейното изпълнение не е трябвало да се извърши пряко от ОСР, а от самия народ с помощта на информацията събрана от организацията. Архивът на ОСР до ден днешен се е запазил само частично, но поради неговата старост, той е бил включен в състава на архива на ББССР.

Архивът на ББССР се е съхранявал до момента на масовото навлизане на компютрите на хартия, а самите папки никога не са били съхранявани на стандартните за архиви места, нито в библиотеки, нито в други сгради. За по – голяма сигурност на архива той е бил разделян многократно на части, като всяка част е била с обем не по – голям от 40 литра. Приложени като редовен пакет в пощенска кола, влак или самолет, представени като евтин товар минаващ зад граница, така са се запазили до ден днешен архивите на ББССР.

След навлизането на Internet и Intranet част от архива на ББССР се намира в най – различни компютърни мрежи в най – различни страни по света, там където никой не би ги открил. Части от архива са в различни локални мрежи като обикновени файлове, които никога не се отварят,а друга част е в Internet, като постоянно изпращащи се файлове от един e-mail адрес на друг такъв, но сами заличаващи всички следи след себе си.

Членовете на ББССР се намират по целия свят, те са хора като всички останали и нищо не може пряко да ги свърже с бюрото, неизвестно защо наречено ББССР.

Архив на ББССР се разсекретява само, ако в бюрото с мнозинство е било решено, че човечеството трябва да вземе мерки относно своето бъдеще.

За пръв път ББССР разсекретява пред толкова голяма аудитория част от архива си.

Разсекретяването на архива на ББССР не е завършило. ББССР все още е само наблюдател на събитията по света. Виж тук - http://www.angelfire.com/extreme2/theplace/ochakv.htm
Дизайн :