ЕЛИТЪТ - ФИЛОСОФИЯ И СВЕТОГЛЕД

ЕЛИТЪТ - ФИЛОСОФИЯ И СВЕТОГЛЕД
Описание на мисленето на илюминатите

Портрет на илюминизма

Съдържание
Предговор

Големият театър с кукли – ционизъм и илюминатство
Кадифената ръкавица на кардинала
Мистерията за познаването на Бога

1. За манипулацията на масонското учение - Великият Архитект на Вселената – великата манипулация с понятието за Единен Бог

2. Ключ за разбиране механизма на манипулацията - Истината за рептилоидния мозък
3. Пирамидата в която ционизмът отстъпва място на илюминизма – описание на пирамидата, описание на Четвъртоизмерната Матрица и мястото на човека в тази Матрица
4. Същност на илюминизма – интервю с един инструктор илюминат
5. Откровение на един от Елита /Изповед на свръхчовека/
6. Портрет на един илюминат
7. Портрет на една млада душа, с минимална възможност за бъдеща еволюция
8. Изводът! Кой е?

ДА СЕ ПРЕСТАНЕ ПОДХРАНВАНЕТО НА СИСТЕМАТА
СИСТЕМАТА НЕ ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ ДА БЪДЕ ИЗКУСТВЕНО ИНЖЕКТИРАНА И ПОДХРАНВАНА.
ДА ПРЕСТАНЕМ ДА БЪДЕМ КУКЛИ НА КОНЦИ ВЪРХУ СЦЕНАТА НА МАНИПУЛАЦИЯТА НА СЕГАШНОТО ЧОВЕЧЕСТВО
СЕГАШНАТА СИСТЕМА – ЧЕТВЪРТОИЗМЕРНАТА МАТРИЦА ТРЯБВА ДА СИ ОТИДЕ

ПРЕДГОВОР

ГОЛЕМИЯТ ТЕАТЪР С КУКЛИ, ЦИОНИЗЪМ И ИЛЮМИНАТСТВО

Планът се развива с точност. Ционизъм в основата, а на повърхността - много имена. Двадесети век. Болшевизъм, В НАЧАЛОТО. Глобализъм НА КРАЯ. Глобален егоизъм най-точно. В основата ВСИЧКО Е тоталитаризъм. СТРЕМЕЖ ДА СЕ ПОДЛОЖИ ЧОВЕЧЕСТВОТО НА ТОТАЛИТАРЕН КОНТРОЛ

Доказаната манипулация. Факти! Механизмът за манипулиране на човечеството! Случайност ли е това! Вижте лостовете на този гигантски механизъм – как е възможно да се допусне, че той би могъл да бъде изобретен от някой обикновен човек?

От страна на кого! “Майстор”, посветен, определено разумна сила!

Води се борба кой да владее планетата и кой да бъде господарят на човека!

“Майсторът” отдолу е съвършено различен от стандартното понятие за дявол. Дяволът от приказките е безобидно псе, което подскача покрай тази Сила. Сила на разума, която не е свързана с душата на човека, но го владее като разум. Тази разумна сила е Луцифер. Тя е допусната да действа от Небесният Отец, положил Божието начало у човека. Тази сила действа чрез т.нар. Посветени или Илюминати. Кръг от хора които изповядват преклонение пред тази сила на име Луцифер. Всеки от тези посветени или илюминати е “майстор”. Също така и маг. Но този Майстор, който е най-отгоре на Пирамидата / за справка виж Пирамидата изобразена върху една еднодоларова банкнота/, не е просто евреин, нито просто даже и хазарски евреин, нито юдеин, нито пък “ешкенази”, той е преди всичко космополит, интернационалист, посветен или всъщност “илюминат”.

“Изтъкахме си платното, ритнахме си кросното.”

Толкова приказки за евреите – за и против. Кому е потребно това, чия воденица обслужва? Та и накрая, абсурдния спор, как е възможно да се избиват евреи, от страна на самия Хитлер, след като последният бил роден в семейството на Ротшилдови.

Целта е проста, да се създаде антисемитизъм, която накратко е осъществима чрез приказки срещу “чифутите”. А от това, да се възползват впоследствие тези Отгоре по горните етажи на Пирамидата! Тоест Високите Посветени или Високият Елит, играчите в сянка!

Как! Ето, това е майсторлъкът!

Проблем, реакция, разрешение – като се води за носа наивника в точката, в която трябва.

Точката е илюминизмът. Еврейството, ционизмът са само една голяма спирка по пътя на нейното изпълнение. Хитлер преди да е бил антисемит, е бил преди всичко илюминат или най-малкото използван от последните.

Ционизмът ще бъде пожертван в крайна сметка. Той е станал прозрачен /изтъкали са си платното чрез него/ и от него полза повече няма. След това “изтъкаване” на това “платно”, ще последва изритването на “кросното”.

Но илюминизмът останал досега на заден план, ще стане видим и ще излезе напред.

Илюминизмът, илюминатите, и изпълнението на техния план, ето това е осъществяване по точки на Планът. Планът, какъв е този план, ето – това е въпросът!

Евреите според този план отново ще бъдат пожертвани, но не “ешкеназите”, а тези, невините и обикновените. Тези, които са служили за “подпалка”! Тези, които наистина бяха жертвани в предишния “холокост”. /Наистина, да се твърди, че е нямало никакъв холокост е огромно нахалство, но и преувеличаването произлиза от същите тези “майстори” играчи, създали цялото понятие за антисемитизъм.

Каква е все пак целта на тези илюминати? Да изпълнят своя план. А той какъв е? Дали се изчерпва само с изграждането на храма. Да, изграждането на храма, това е една от целите, но не и последната и най-главната. Над тази цел за изграждането на храма и изпълнението на отрицателно заложената програма на богоизбраничество, стои една друга генерална цел – да се покори и овладее планетата в името на Луцифер, Зад ритуала и богоизбраната доктрина и нейното осъществяване, стои нещо съвсем практично. Кое е то? - Властта над човешкия род в името на Луцифер и създаването на синтетичното човечество. Това е човечество не въз основа Плана на Отеца. Луцифер прави опит да създаде човечество, което от гледна точка на духовната тъкан, отсъстваща в случая, е изкуствено, тоест човечество без душа, съдържащо само разумно начало. Създаването на човек с високо разумно начало, със строго логична конструкция, без сърце и душа, е било цел на Луцифер.
Дизайн :