Истинския произход на свободното зидарство

Image * В някои източници Калдея се нарича Халдея, а Каланите – халани. От Филип Гардинър | bestsyndication.com

Абрахам (Авраам) - израелския баща на човечеството и Хирам - свободен зидар са едно и също и историите на двамата се базират на боготворенето на Индийската Нага/змия. Внушително твърдение, но не е само мое. Флавиус Джозефус казва в историята си за евреите:

“Тези евреи произлизат от индийските философи. Индийците ги наричат Калани.”

Мегастен, изпратен в Индия от Селеукус Никатор също казва, че евреите ги наричат Калани и че са индийско племе.  
 Клеархус от Соли казва:

“Евреите произхождат от индийските философи. Философите на Индия се наричат Каланийци, а в Сирия – евреи. Името на тяхната столица е много трудно да се произнесе. Нарича се Йерусалим.”
Така че, ако Абрахам като баща на еврейската раса е легендарен човек от Индия, тогава кой е той? И изобщо съществувал ли е? Време е да ядосаме традиционалистите. Очевадната характеристика на един индийски Абрахам е Брахмин (А-брахма) който просто случайно има сподвижница и сестра Сарайсвати което изумително прилича на името на жената на библейския Абрахам - Сара. И наистина казано е, че Абрахам е научил занаята си в Ур (писано е в Bиблията, че Ур или Калдея са били в Шумер), което е много близо до границата с Персия на път за Индия. Казано е също, че името на Брахма толкова се е разпространило, че персийците са го приели като един от своите божества. Така, че същата област в която Абрахам се е обучавал е областта, в която Индийския Брахма е бил разпространен и боготворен. Какво повече можем да открием в тази област на Калдея? Калденците са се наричали Кулдева и са били върховна религиозна каста която е била разпространена и по други места - Афганистан, Кашмир и Пакистан. Кулдева означава „блестящи калани” или просветени блестящи - група, която може да се трасира обратно до Шумер и е описана в моята книга „Блестящите” (бел авт).

И така Абрахам/Брахма е научил занаята си между калдейците, които са жреческа каста свързана с Индийския суб-континент и са били „блестящи” жреци или просветени души. В този смисъл тогава "Абрахам" е просто титла давана на жрец или господар от Брахминската секта. Но ако, както в древния Египет, той е трябвало да имитира живота на боговете, то той е трябвало да има жена/сестра. Факта, че Сарайсвати е и двете - жена и сестра на Брахма - също свързва библейските записки за Абрахам.

“Но наистина тя е моя сестра. Тя е дъщеря на баща ми, но не на майка ми и тя ми стана жена.” (Битие 20:12)

Същата матрица на скрито познание ще стане по-късно част от мита за Мария и Исус. Сложните изкривявания и интрига, които модерни писатели като Дан Браун в „Кода на Да Винчи” траябва да създадат, за да обяснят странната връзка на Исус с майката Мария и Мария Магдалена са наистина изключителни. Факта е прост. Както Сара е Сарайсвати, тя е също Изида, най-великата Египетска богиня. Мария е дубликат на Изида. Изида е била също сподвижница на Озирис а от там - и жена. Така че тя е майка на Хор - Спасителя - така че - майка на Бога. Но Хор е бил прероден Озирис, така че Изида е била негова сестра. Майката Мария и Мария Магдалена всъщност са превъплъщения на много по-стари гностични традиции, така че в тях няма никакъв дословен елемент. Трите Марии са превъплъщения на троичния женски принцип! Разбира се че можем да имаме проблеми тук, защото никъде не се казва, че Мария от Бетани е била сестра на Исус, но пък се казва, че е била сестра на Лазар, който Исус възкресява от мъртвите - или по-точно е бил Исус възкресен от мъртвите.

ImageКакто виждате в Египетската митология ролята на Хор е била да възкреси баща си Озирис и в този смисъл да възкреси себе си. Защото Хор е бил възкръстналия Озирис. Както и да е, Лазар и Озирис са съвсем различни имена и не могат да бъдат свързани. Колко грешно е това все още се дискутира, но много вярват, че има доказана връзка. Как?

Древната египетска титла на Озирис е била Асар или Азар. Когато Египтяните са говорили за своите богове, те са членували името. Също като гърците „The-os” или „Theos”. Една от еврейските представки за господар е била „ел” и е била слагана пред много богове като „Ел-шадай” или „Ел-хоим”. И така - когато еврейските писатели са включили Озирис в техния пантеон, те са го записали като "Ел-Азар". На латински това е преминало в „Ел-Азар-ус”. (...) По този начин в Библията са влезли много по-стари митове и легенди.

И така Хор е възкресил „Ел-Азар” или ”Ел-Озирис” също както Исус е възкресил Лазар. Това доказва, че Мария от Бетани, и сестра на Лазар е също сестра на Исус. И така откриваме, че Исус и Мария са базирани на много по-стари египетски митове, които от своя страна са произлезли от Шумер и виждаме, че Абрахам и Сара са не по различни. В Корана (6:75) откриваме, че бащата на Абрахам се е казвал Азар (Озирис) така че Абрахам е Хор точно както и Исус е Хор. Вижте каква изненада! Ние откриваме също в Лука (16:22-25), че Лазар самият е почивал във възродяващите ръце на Абрахам точно както Озирис е почивал в ръцете на Хор. Казано е, че точно този Абрахам, Брахма или Озирис, от който са произлезли децата на Израел. Нека да погледнем синовете на Абрахам и да видим дали можем да открием скритото змийско наследство или змийски тайни, които откриваме в другите истории за змийския Граал.

Измаил - сина на Абрахам също е имал деца, които са живели в Индия или Хавила (земята на змиите) както е в Стария завет. Имената и на двамата му сина Исак и Измаил са свързани с името на змийската Хинду богиня Шива.

Измаил е Из-Маал на еврейски, а на снскрит Иш-махам значи Велика Шива. Исак е Ишаак на еврейски, а на санскрит значи Приятел на Шива. Най-плашещото от всичко е самото име на Абрахам – Цар Нага - Ab Ram – което всъщност значи „благородна змия”.

Хирам - благородния зидар и библейския строител на храмове е Ahi-Ram (А-хирам) и е време да разгледаме тази личност.

Хирам и храма

ImageХирам от Тир - син на еврейка и финикиец е построил храма на Соломон. За него е казано „син на вдовица от племето нафтали... Той е изградил два бронзови стълба.” (Царете 7:13-15).

Знамето на племето Нафтали според еврейската традиция е змия или влечуго и е възможно това да е дошло от временното пребиваване на евреите в Египет, тъй като еврейските традиции казват, че Нафтали е брат на Йосиф избран да представя семейството пред фараона. Казано е също, че Хирам е син на племето на Дан (Данайците) (11 хроники) и че племето на Дан има като емблема змия и кон. Барбара Уолкър от женската енциклопедия на митове и тайни посочва следното:

“Писателите от Стария завет не са обичали данайците и са ги наричали влечуги (Битие 49:17). Независимо от това те са възприели Дани-ел или Даниел - финикойския бог на гадаенето и са го првърнали в еврейски пророк. Неговите магически способности са били като на данайците, произхождащи от богинята Диана и нейните тайни змии... Диана не е било лично име, а титла, както при келтите.”

Тук имаме доказателство, че Даниел от Библията е свързан с келтската богиня Дану или Дана и че тази богиня е свързана с култа към змията. Имаме също доказателство, че евреите са направили тяхната религиозна колекция от вярванията на околните племена. Дотук ние открихме, че те са използвали индийската религия, египетската, а сега и финикийската. Според книгата на хрониките, сина на Дан - Хирам е бил лукав човек, надарен с умения в областта на златото, среброто, бронза, камъка и дървото. На него се приписват специфични инструменти, които могат да се врежат в камъка. Според книгата на Царете, храма е бил направен от камък преди да е пренесен до мястото му - нещо като полу-готова сграда. Казано е, че нито чук, нито брадва, нито какъвто и инструмент от желязо не е използван за направата на сградата. Тогава как е бил направен храма? Поне символично?

Е добре - в "Изход" се казва, че Мойсей е изградил олтар на бога без инструменти, за да не го замърси. Изглежда същият символизъм е използван и тук за строежа на храма. Според ученията на равините, частите са били направени от Шамир - гигантски червей или змия, който е можел да обработва камък. Това е доста подобно на нордическите и келтски предания, че Валхала или Камелот е изградена от огъня на дракона. Според мюсюлманските писания Шамир е било живо създание. Това е доста невероятно освен ако не приемем, че това създание сме самите ние. И наистина идеята, че мъдростта на червея или змията Шамир е използвана за строежа на символичния храм е гностична идея. Вярва се, че свързаните със змията Нага са избягали от страната и са отнесли своите дълбоки архитектурни знания в чужбина. Това свързване на езотеричните и скрити принципи на себе-осъзнаване демонстрирани като архитектурни принципи поставят началото на съвременното свободно зидарство.

Image„Архитектурните” богове като Тот и Хермес силно се свързват с мъдростта на змията както открихме в „Змийския Граал”. Други източници също свързват Шамир със змията - завета на Соломон, който я нарича „зелен камък”, изумрудените скрижали, което доказва, че Шамир е змийската мъдрост. Връщайки се към Хирам откриваме, че името Хир-Ам всъщност значи „благороден водач” и е тясно свързано с името Абрахам - Аб-Хир-АМ. Всъщност то има и друго - много по-подсказващо значение - Ахи-Рам значи благородна змия. Така, че и двете значения - водач и змия се свързват с откриването на скрития култ към змията. Според Дейвид Ууд Хирам е произлязъл от Каин чрез Тубал-Каин, който бил единствения оцелял от върховната раса след Потопа. Смята се, че тази раса се е наричала елохим (хората на свирепата змия) или „блестящите”, които са познати като змийска раса. Тази история произлиза от текст, който е познат като „Е” или елохим от около 750 г. пр. Хр., и от който произлизат историите за архитектите на Дионисий - самите те свързани със свободните зидари. Не е чудно тогава, че колоните на Хирам трябва да се третират като тясно свързани с боготворенето на змията. Рослин и специално един от неговите фалшиви колони, както сега разбираме не е обвит от символи на змии само заради нордическата легенда за дървото Игдрасил, но принципно и с гностичната змия. В тайните скрижали открити от Ендрю Синклер най-важното изображение е една огромна змия свита под стъпалата на храма, с корона, търнокоп и лопата сякаш сочейки към изкопките на самият храм. Има и легенда, която може би потвърждава откритието на Синклер, но която той не споменава. Ориенталските легенди казват как Царица Шеба е била влюбена в Хирам и цар Соломон е бил толкова ревнив, че е организирал смъртта на Хирам. Стопен метал, използван в „морето за чугун” е трябвало да бъде оръжието на убийството, но духа на дядо му Тубал-Каин който е свързан с боготворенето на змията го спасил. Хирам хвърлил „накита” в кладенец, но убийците на Соломон го ударили по главата. Казано е, че 3-ма майстори са намерили по-късно тялото. Смъртоносния накит бил намерен и поставен на триъгълен пиедестал под храма. (Josephus, Antiquities V111, 3:4) Какъв ли е бил този накит? Каквото и да е било по-късно кръстоносците, маскирани като тамплиери са копали до несвяст под храма, за да го намерят. Разбира се вярва се, че тамплиерите са копали и за други неща като Кивота на Завета, но и това може да има символично гностично значение - вечното търсене на собственото прозрение. След тези разкопки и тамплиерите и цистерите на Свети Бернард (цистерцианския монашески орден) са станали безкрайно богати. Велики строежи са извършени в цяла Европа и във всични били вложени тайните символи на змията и всичките те използващи архитектурните умения научени по времето на техните пътувания до Близкия Изток. Най-голямото от всичко е символизма, който те са донесли и който е превзел европейската култура като заразен вирус, вмъквайки се в нашите сгради и произведения на изкуството и пазейки древната традиция жива очаквайки един ден да я открием.

ImageКухите и може би символични колони на Хирам стават символичните пилони на Масоните, които собствено, както Мойсей - от змията изникват от тамплиерите. Казва се, че тези колони са кухи, защото в тях има скрижали което ни подсказва за намерените скрижали в Rennes Le Château, които също са намерени в колона. Наистина те имат тайна, но не такава, която може да се държи в ръка. Сега е време да се погледне към друг външен източник на свободното зидарство и да се провери нямат ли някакви паралени влияния - Архитектите на Дионисий. Според историци на Масоните архитектите на Дионисий са основоположниците на техните братства. Манли Хол твърди, че тайни групи и секретни организации като масоните, херметиците, кабалистите и розенкройцерите са подобни на свободните зидари. Казано е, че те са велики строители повлияни от идеята за великата Нага, която е избягала от Индия. Точно тази тайна организация под ръководството на Хирам Абиф, който е построил храма на Соломон използва днес две месингови колони - Боаз и Йоахим в масонството. Те са познати също като Римската колегия и се смята че са скитали като средновековните зидари и са построили такива фантастични места като храма на Диана във Ефесус (Вайсе). Вайсе също твърди, че колегията е повлияла строителните постижения на ислямските държави, които по-късно са станали основата на западната архитектура след кръстоносните походи. Смята се, че тази колегия е съществувала преди римляните в Гърция и са боготворили змията Бакхус. Като вземем предвид прекаления интерес на масоните към друидите, няма да е чудно че нещастния историк Уилям Стукели е смятал, че масоните са построили Стоунхендж и други древни мегалити. Много масонски писатели обичат да се свързват с друидите и ние откриваме, че те благославят змията. Техния велик бог Ху е изобразяван като влечуго. Джордж Оливър - „Знаци и символи на масоните”. Ако е вярно, че архитектие на Дионисий и боготворящите Бакхус/Дионисий гърци и римска колегия са едни от основателите на свободното зидарство, тогава е твърде вероятно те да са свързани и с друидите, които са били наричани „пепелянките” или „змиите”. Всички те следват същия култ към змията който е възникнал в Индия, Египет и на други места, всички те са били неимоверни строители и са знаели тайните на гностичните и истински древни традиции. Днес ние още виждаме останките на великата архитектура боготворяща змията, както и тайния култ на масоните. Или както Джордж Оливър посочва „Змията е приета като легитимен символ на свободното зидарство.” Сега виждаме история на този култ по целия свят и някои ще кажат, че посветените зидари още го поддържат жив.

www.philipgardiner.net
Източник: http://www.bestsyndication.com/Articles/2006/g/gardiner_philip/02/022906_serpent.htm
Дизайн :