Десетте Заповеди на Илюминати

illuminatiwall.jpgДесетте Заповеди на Илюминати - десетте пътеводитела към ерата на разума, или към нов световен ред, или както ви се харесва - написани на пет езика на каменен монумент край Елбърт, Джорджия.

1. Поддържай човечеството под 500 милиона във вечен баланс с природата.
2. Направлявай възпроизводството мъдро - подобрявайки годност и разновидност.
3. Обединявай човечеството чрез нов жив език.
4. Господствай над страст - вяра - традиция - и всички неща със здрав разум.
5. Покровителствай хора и нации с безпристрастни закони и справедливи съдилища.
6. Позволи всички народи да се управляват вътрешно решавайки външни диспути в един световен съд.
7. Отменяй  незначителни закони и ненужни служители.
8. Балансирай лични права с обществени задължения.
9. Цени истина - красота - любов - търсейки хармония с Безкрайността.
10. Не бъди тумор на земята - Освободи място за природата - Освободи място за природата.

На пръв поглед всичко е наред, нали? Но и "пътят към ада е постлан с добри намерения". Ако не се знаеше, че този обелиск е издигнат по поръчка на Илюминати, никой нямаше да се замисли особено.

1. Поддържай човечеството под 500 милиона във вечен баланс с природата.

В момента човечеството наброява около 6.4 милиарда. Намаляването му до половин милиард е в основите на философията на Илюминати и на Новия Световен Ред. Те вярват, че избиването на останалите "безполезни лапачи" е от полза за човечеството.


2. Направлявай възпроизводството мъдро - подобрявайки годност и разновидност.

Това съвпада с първото правило, като освен това дава и насоки за начина на подбор и възпроизводство на останалото население - да бъдат оставени само най-годните, здрави и умствено напреднали, като се контролира възпроизводството им чрез изкуствен подбор на родителите за по-нататъшно усъвършенстване на расата. Това е намеса в естествения подбор.  Браковете ще бъдат изкуствено планирани. Любовта вече няма да е фактор при създаването на деца.


3. Обединявай човечеството чрез нов жив език. 

Една от основните характеристики които определят един народ като нация и го различават от другите народи е езикът. Обединяването на всички нации от един език ще доведе до загуба на национална принадлежност, а оттам и до загубата на индивидуалност и разнообразие в националните традиции, история, религия и т.н., които са част от красотата на човечеството. Единна човешка нация ще се управлява лесно.


4. Господствай над страст - вяра - традиция - и всички неща със здрав разум.

Равновесието на чувства и разум е съвършенство, но когато разумът започне да господства над чувствата хората ще се превърнат в роботи. Често именно емоционалността на човешкия вид е причина за нашите нещастия - войни, болести, междуличностни конфликти. Но тя е и изворът на хуманност, любов, творчество и т.н.


5. Покровителствай хора и нации с безпристрастни закони и справедливи съдилища.

Когато една групировка от няколко души говори за "покровителство" над останалите 6.4 милиарда, това е признак че те смятат себеси за по-съвършенни. Не случайно часовникът в параклиса на Илюминатската "младежка организация" Череп и Кости е сверен да показва времето с 5 минути напред. Това символизира тяхното убеждение, че стоят над всички останали хора на земята.  Законите, с които те планират да ни "покровителстват" са тяхното разбиране за правда. Различните хора и нации имат различни разбирания за добро и зло, формирано от тяхното собствено и уникално историческо минало и настояще. Налагането на законите на една човешка групировка над друга е намеса във вътрешните и работи. Налагането със сила на фундаменталните разбирания на една групировка над останалата част на света е опит за налагане на тоталитарен режим в света.


6. Позволи всички народи да се управляват вътрешно решавайки външни диспути в един световен съд.

Един световен съд е идея в унисон с идята за Нов Световен Ред. Колко справедливи може да са решенията на съд, който осъжда 6 милиарда души на смърт поради единствената вина, че са се родили в социално слаби страни, където нямат възможност да станат годни по техните норми. Ако тази правна система беше вече изцяло в сила, аз и ти щяхме сега да сме мъртви. Мен лично ме отвращава мисълта за една висша световна инстанция, която има властта да протяга пипалата си до всички кътчета на света.


8. Отменяй незначителни закони и ненужни служители.

Отменянето на "незначителни закони" би довело до насилствено опростявне на конфликтите и тяхното омаловажаване. Не всичко е черно и бяло. Отношенията са сложни и за всеки прецедент има място за спецификация. Ние сме хора. И най-"незначителният" закон отразява човешкото ниво на духовно развитие и опит на този етап на развитие. Техният модел за съдебна власт би превърнал света в Pleasantville.


8. Балансирай лични права с обществени задължения.

Това би означавало капитулация на всякакви резолюции за човешки права и свободи. Когато моят телефон се подслушва или е-мейлите ми се четат с оправданието, че това е за сигурността на обществото, аз си задавам 2 въпроса: До колко службите за сигурност действително са способни да осигурят сигурността на хората щом прибягват до такива парадоксални методи? И за какво точно им е нужна тази информация - да ме пазят или да ме контролират?


9. Цени истина - красота - любов - търсейки хармония с Безкрайността.

Безкрайност - Infinite, или както те го наричат - The Big "I" или Infinite I AM. Това е нарицание на основата на вярването, че всичко е илюзия и реалността е продукт изключително само на съзнанието. Много хора, включително и аз, са склонни да вярват в това. Илюминати нямат монопол над тази теория, но притежават езотерични познания, чрез които могат да контролират реалността на хората. Прочети отново статията на Alien - Холографска манипулация на действителността! На главната страница на сайта.


10. Не бъди тумор на земята - Освободи място за природата - Освободи място за природата.

Това отново е препратка към целта на Илюминати да сведат населението на Земята до половин милиард. Аз, ти и всички тук не сме тумори. Ние сме хора, които се родихме на Земята, и като всички останали имаме право да бъдем тук. Тумори на земята са тези, които създават оръжия за масово унищожение, които задушават всякакви опити за създаване на алтернативни безопасни източници на енергия, които унищожават природата като я превръщат не в естествен източник на храна и енергия за милиардите, а в бойно поле на лични интереси и власт. Не е случайно това, че именно тази шепа хора крещят: Нов Световен Ред.
Дизайн :