Протоколите на Илюминати

Трябва да ви призная, че от досегашните ми изследвания на Ордена на Илюминати за пръв път се срещам с толкова модифицирани протоколи като тук споменатите. Авторът явно не е използвал достоверни източници. Лично съм чел два труда на Адам Вайсхаупт и трябва да ви кажа, че не говори чак толкова за юдеи и юдеизъм. Но както и да е. Всеки има право на глас. Имайте само предвид, че голяма част от тези протоколи са недостоверни. ПРОТОКОЛ №1

1. Човекът е хищно животно
2. Политическата свобода е фикция
3. Златото е всемогъщо.Самоуправлението разлага народите
4. За юдеите всички средства за борба са нравствени
5. Народът е тълпа
6. В политиката няма морал. Управникът трябва да бъде хитър и лицемерен
7. Юдейското право е в силата
8. Юдейската власт ще бъде най-силна
9. Народите са слепи
10. Самоуправлението създава раздори
11. Само монархията създава ред
12. Юдеите внушават на народите свобода, за да ги тласнат в пиянство и разврат
13. Юдейския девиз е : "Хитрост, Лицемерие, Насилие, Грабеж и Терор"
14. Чрез девиза "Свобода, Равенство, Братство юдеите развратиха народа"
15. Юдейската аристокрация е начело на всички инициативи
16. Юдеите използуват всички човешки слабости(обратно на Християнството)

ПРОТОКОЛ №2
17 . Чрез икономически войни юдеите държат в ръце народите
18. Арийците са теоретици и рутинери
19. Юдеите фалшифицират науката и заблуждават всички народи
20. Юдеите подготвят успеха на разрушителните учения
21. Юдейската тактика е гъвкава
22. Юдеите владеят най-важния фактор на обществената мисъл- ПЕЧАТА
23. Всеки юдеин мисли, че струва колкото хиляда 'други хора'. ( .а нима чичата Фичевски не го е доказал и показал?)

ПРОТОКОЛ №3
24. Юдейската символична змия е опасала света
25. Конституционните управления ще паднат
26. Юдеите създадоха властонагонството и политическото разложение
27. Парламентите и всички други събрания са арени на бърборство
28. Обеднелите народи са в безнадеждно робство. Те имат само фиктивни права
29. Юдеите унищожиха националистическата аристокрация
30. Чрез масонството и 'интернационалните' организации юдеите мамят и държат в ръце народите
31. Бъдещата юдейска власт ще реорганизира обществото и ще превъзпита масите за пълната им робска експлоатация ( .а нима чичата Фичевски не го е доказал и показал?)
32. В юдейското царство либерализма ще бъде унищожен чрез деспотизъм
33. Силата на юдеите е в разединението и порочността на другите народи
34. Понятието 'свобода' е принципа на животинската сила

ПРОТОКОЛ №4
35.Републиката е етап към юдейско владичество
36. Масонството служи за непроницаемо прикритие на юдейските сили
37. Юдеите, които насаждат безбожието, ще наложат на всички юдейската вяра
38. Юдеите насаждат спекулата, за да заграбят богатствата
39. Материализмът ще създаде разочарование и ще тласне народните маси в ръцете на юдейските агенти (типичен пример е форумното Ленче, и други подобни женички обидчиви, разочаровани и цупещи се)

ПРОТОКОЛ №5
40. Бъдещето юдейско управление ще бъде крайно деспотично
41. Юдеите убиха вярата в Бога и пронизаха авторитета на монарсите
42. Двадесет века юдеите създават враждите между хората и народите
43. Юдеите са убедени в своята крайна победа
44. На Капиталът принадлежи царския престиж
45. Капиталът трябва да владее Индустрията и Търговията
46. Юдеите се стремят да отслабят обществената мисъл
47. Обществата могат лесно да се заблуждават и лъжат
48. Юдеите създават хаоса в обществената мисъл
49. Опасните за юдеите лични инициативи да се насочват една срещу друга ( 'разделяй-владей' от Римско време)
50. Обществения хаос ще наложи юдейското господство

ПРОТОКОЛ №6
51. Монополите ще унищожат богатствата
52. Юдейският капитал унищожава едрото земевладение
53. Чрез спекулацията богатствата ще се прехвърлят в юдейските каси
54. Спекулата и разкошът разоряват Индустрията
55. Юдеите ще увеличават работната заплата…и едновременно ще повишават цените( на което 'западът' е свидетел десетилетия!!)

ПРОТОКОЛ №7
1. Юдеите създават разделение между народите
2. На противодействието юдеите ще отговарят с война(нужни ли доказателства? Имайки в пред вид , че НАТО е стража им)

ПРОТОКОЛ №8
1. Според юдеите правото не е обективна сила
2. Юдеите се стремят да турят ръка на всички сили в държавата

ПРОТОКОЛ №9
60. Юдейската тактика е гъвкава
61. Юдеите използуват и антисемитизма за свои цели
62. Юдеите държат в ръце всички обществени сили
63. Юдеите създават разединението и подриват основите на държавната власт
64. Юдеите разкъсаха връзките между владетелите и народите им
65. Юдеите държат в ръце народите чрез бай-верните си оръдия -масоните
66. Юдеите развратиха държавните институти, образованието и възпитанието
67. Юдеите развратиха младежта
68. Юдеите ще минират всички столици и чрез ужаса на разрушението ще отстранят противодействието
Дизайн :