Таламуда

Цитатите този път са достоверни и заслужават вниманието ви.

НЯКОИ ЦИТАТИ ОТ КНИГИТЕ НА ТАЛМУДА

    Талмуда е сборник от религиозни книги, в които са записани обществените традиции, правила и закони на евреите. Талмуда е крайния резултат от многогодишните духовни усилия и от практическата дейност на множество поколения еврейски мислители и равини.
        В книгите на Талмуда са съхранени запазените през вековете древни еврейски текстове от предшествуващите я юдейски религиозни книги-сборници Мишна, Гемара и Тора.
    Книгите на Талмуда се съхраняват от еврейските равини и до тях рядко може да има пряк достъп обикновеният евреин. На него само му се четат подходящи откъси от тях в подходящо време и при подходящ случай.
    Изучаването на книгите на Талмуда започва от десет годишна възраст с ежедневно четене на текстове от тях и продължава до края на живота на всеки, който се чувствува евреин.
    За всеки евреин е голяма чест да бъде наречен ТАЛМУДИСТ, т.е. да бъде признат за човек от "избрания народ", който има солидни познания по книгите на талмуда и житейски стриктно спазва написаното в тях. Съвременните еврейски общества, където и да се намвират по света се консолидират на основата на Талмуда.

Abhodah Zarah (22 a)   

Не общувайте с неевреи, те проливат кръв.

Kerithuth (6 b, p.48)

Евреите се наричат хора, християните не са хора.

Nilkhoth Maakhaloth

Християните са идолопоклонници, не общувайте с тях.

Abhodah Zarah

Християните са мръстни, защото те не са от Синайската планина. 

Makkoth (7 b)

Невинен си в убийство, ако намерението ти е да убиеш християнин.

Zohar (II, 64 b)

Раждаемостта на християните трябва да се намали осезателно.

Iore Dea (142, 10)

Стойте физически далече от църкви.

Iore Dea (335, 43)

Изгнание за този евреин, който продаде земя на християнин.

Iore Dea (154, 2)

Забранено е да учите християнин на търговия.

Babha Bathra (54, b)

Всяка християнска собственост принадлежи на този евреин, който пръв предяви претенции.

Babha Kama (113 b)

Позволено е да измамиш християнин.

Zohar (I, 160 a)

Евреите винаги трябва да се опитват да измамят християнина.

Hilkhoth Akum (X, 1)

Не спасявайте християни, когато са в смъртна опастност.

Hilkhoth Akum (X, 2)

Покръстените евреи трябва да получат смъртно наказание.

Choschen Ham 9425, 5)

Тези, които не вярват в Тората трябва да бъдат убити.

Pesachim (49, b)

Не са необходими молитви, когато обезглавите някого в деня на Шабат.

Hilkhoth Akum (338, 16)

Или ги отвърнете от тяхната вяра или ги убийте.

Zohar ( II, 43 a)

Изтреблението на християните е необходима жертва.

Ialkut Simoni ( 245 c)

Да пролееш кръвта на неблагочестив е жертвоприношение на Бога.

Zohar ( L, 38 b,39a)

Високопоставеното място в Рая е отредено за тези, които убиват идолопоклонници.

Abhodah Zarah (26 b) T

Дори и най-добрият от гоите трябва да бъде убит.

Sanhedrin (59 a)

Тези, които любопитстват да разберат еврейските закони, да получат смъртно наказание.

Sepher Or Israel (177 b)

 Ако евреин убие християнин, той не извършва никакъв грях.

Sanhedrin (58 b)

Да удариш евреин е все едно да удариш шамар на Бога.

Obadiam

Когато Рим бъде разрушен, Израел ще бъде спасен.

Дизайн :