Възможни маневри на правителството по проблема НЛО

 

Нарастващия медиен интерес към НЛО – Частично Официално разкритие на НЛО като Секретни Антигравитационни Апарати

Напоследък има доста голям медиен интерес към наблюденията на НЛО. В частност имаше серия от интервюта проведени в шоуто на Лари Кинг на 12 ноември 2007 г., конференцията в Националния Прес Клуб и президентския дебат за НЛО, озарен от разкритията на Шърли Маклейн относно наблюденията на НЛО от Денис Кусинич (депутат и кандидат за президент).Всичко това доста допринесе за повдигане на публичното внимание по въпроса за НЛО. Някои от екзополитическите движения изказаха мнение, че в интерес на това да има „разбиране от медиите”, извънземния елемент трябва да бъде пренебрегнат и минимизиран. Например на 24 януари 2008 г., в шоуто на Лари Кинг излъчено след наблюденията на НЛО в Стефанвил, Тексас, Джеймс Фокс изрично не включи дискусията за извънземните въпроси и се фокусира на самите наблюдения на НЛО като „необясним” феномен. Това се повтори и на ноемврийската конференция на Националния Прес Клуб, която беше организирана от Джеймс Фокс и Лесли Кийн.Ударението беше на НЛО наблюденията и извънземните хипотези не бяха повдигнати изобщо. Това е много опасна стратегия, защото отваря вратата към обяснението за „националната сигурност”, което Майкъл Шърмър дискутира наскоро в шоуто на Лари Кинг, че НЛО може би са класифицирани летателни апарати, за които знание имат само тези „които трябва”.

Аз знам че Джеймс Фокс и Лесли Кийн вярват, че като се фокусират на неизвестния аспект на НЛО наблюденията могат да отворят вярната врата. Само че в момента те се явяват като пазачи на тази врата по отношение на това как да се подходи към НЛО проблема с масмедиите. Те се явяват редовни гости на предавания и се считат за авторитети по НЛО.Ще бъде жалко ако те продължат да изключват дискусиите за извънземните хипотези, поради изкривената представа че това е най-добрия начин да се справят със скептиците, да спечелят вниманието на медиите и да получат публична подкрепа за питания в Конгреса и др. ЦРУ е използвало аргумента с националната сигурност в миналото за да премахне извънземните хипотези, че НЛО имат междупланетен произход(като твърдят че това са просто лъжливи истории за да запазят класифицираните си проекти) и ще го прави отново за да отклони тези извънземни хипотези. Конгресът не следи зорко какво става със замразени програми за които трябва специален достъп, така че какво би постигнало едно питане до Конгреса ако ВВС твърдят, че НЛО наблюденията са свързани с класифицирани проекти, които са били замразени?

Не трябва да забравяме, че хора с достоверна вътрешна информация са разкрили съществуването на антигравитационен апарат като TR-3B, който е с диаметър 600 фута и може да достига скоростта и завоите под прав ъгъл видени при много НЛО наблюдения. Също Бен Рич, бивш член на корпорацията Локхийд Мартин, каза: „Сега имаме технологията да заведем „Извънземното” (има се предвид съществото от едноименния филм) вкъщи.” Това предполага съществуването на засекретени апарати и те могат да репликират поведението на извънземните кораби поради копиране на технологията както е обяснено от полковник Корсо в неговите показния и книга.

Изключването на извънземните хипотези и фокусирането главно на самите НЛО наблюдения, може да послужи да се увековечи неразкриването на извънземния живот за още много години. Аз мога лесно да видя как TR-3B може един ден да бъде разкрит на световните медии и правителството на САЩ да твърди че го е имало от десетилетия и е бил високо засекретен и на практика, това е което хората са виждали в продължение на десетилетия бъркайки го с НЛО. ВВС ли ЦРУ дори могат да твърдят че са измислили НЛО историите, за да скрият истината за техните класифицирани проекти. Накрая ще се твърди че НЛО проблема е бил решен и че идеята за извънземен живот е само предположение на конспиративните теоретици. Сегашната стратегия на Джеймс Фокс и Лесли Кийн може да отвори вратата към подобен сценарий. Казано накратко, това е много опасна стратегия – да се премахне дискусията за извънземните хипотези като се има предвид че класифицирани антигравитационни апарати са вече разработени и евентуално ще бъдат разкрити пред медиите и използвани за да се обяснят десетилетия на НЛО свидетелства. Тогава скептици като Майкъл Шърмър ще твърдят, че през цялото време са били прави и че „неидентифицираните” са били строго засекретени правителствени апарати, които не са били представени на обществото в продължение на десетилетия.

Ние трябва да приемем че сме в средата на добре разработен план за разкритие, с ясна последователност от оркестрирани събития и че шоуто на Лари Кинг е част от този процес. Планът може би ще се възползва от скорошните наблюдения на НЛО в Стефанвил, както и други наблюдения, за да промотира сценарий за разкритие, в който НЛО са обяснени като много напреднали засекретени антигравитационни технологии. Наистина можем да считаме подобен сценарий за неизбежен и идващ преди истинското разкриване на извънземния живот, тъй като ще успокои в голяма степен загрижеността относно извънземните. Също така, правителството може да каже че има цяла флотилия от антигравитационни апарати, които могат да са конкурентни на НЛО, така че да няма притеснения ако след това извънземен живот бъде „открит”. Аз считам че е неизбежно голямото разкритие да бъде предшествано от по-малко такова и базирано на идеята, че НЛО са класифицирани антигравитационни проекти. Тайните съставители на плана могат да посеят тази идея в масовото съзнание за няколко години или повече, преди да оповестят истинското разкритие за извънземен живот. Така че елиминирайки извънземните хипотези, когато се дискутират необясними гледки на летателни апарати, играе в полза на комбинаторите на тайното правителство.

Трябва да подходим по-интелигентно и да не попаднем в примката на подобни правителствени планове. Последната статия на Ед Комарек „Екзополитика – Дали сътрудничим?” добре представя дилемата пред която са изправени НЛО и екзо-обществата използвайки метафората на окупирана Европа през ВСВ, когато става въпрос за реалността на извънземния живот. Изкушението да се заглуши дискусията за извънземния живот, за да се спечели подкрепата на масмедиите за НЛО наблюденията, е много реално и се случва в момента. Това трябва да се избегне. Иначе някой може да улесни частичното разкриване на НЛО като класифицирани антигравитационни кораби и това може да забави истинското разкритие за извънземния живот с години.

 

Майкъл Сала

Кона,Хавай

1/30/08

www.exopolitics.org

 

Дизайн :