СЕТИ

Проект СЕТИ беше комплексен проект, той беше замислен като широкоспектърно изследване, включвайки много сфери на човешкото познание като астрономията, физиката, биологията, химията, антропософията, палеонтологията, кибернетиката, психологията, социологията, та дори историята.За това в него участваха представители от много области на науката.На конференциите, проведени по този проект от средата на 70-те години са повдигани най-различни въпроси, изказани бяха редица гледища и възгледи на много представители на официалната наука от различни държави.В тях участваха такива светила на науката като: К. Сейгън - екзобиолог, Ф. Дрейк - радиоастрономия, Ф. Дайсън - теоритична физика, Ф. Морисън - теоритична физика, С. фон Хьорнер - радиоастрономия, Д. Хюбъл - неврофизиология, М. Мински - кибернетика, Л.Оргъл молекулярна биология, Л.Гиндилис - астрофизика, В. Гинзбург - теоритична физика, Й. Шклофски - теоритична физика, Н.Парийски - радиоелектроника, В. Тройцки радиоастрономия, Ричард Лий - антропология и т.н.Бяха направени над 60 анкети по най-важните въпроси, касаещи възникването на живота и разума на планетата, както и за това каква е възможността да има и други извънземни цивилизации и т.н.Много сериозно беше обсъдена формулата на Дрейк за възникване на живот в Космоса и какво ли не още, но на нито една от конференциите, независимо от това, че в тях участваха едни от най-големите светила на науката не бяха повдигнати въпроси от сериозен и най-сериозен характер отностно това какво става в съвременния свят, имайки пред вид изнесената до тук информация отностно реалното присъствие на НЛО в живота на планетата.Този факт сам по себе си недвусмислено показва до каква степен съвременната официална наука стой твърде далеч със становищата си по отношение на жизненоважни за човечеството и цивилизацията глобални проблем.Това от само себе си прави официалната наука неадекватна и доста отвлечена от твърде важния проблем, касаещ самото развитие на човечеството, а когато от най-високо ниво наукознанието тръгне в погрешна посока, то последствията за самото човешко общество рано или късно ще бъдат заплатени твърде скъпо.

Всъщност това е и процесът, който тече в съвременния силно динамизиран свят.Мисля, че и представителите на официалната наука вече са съгласни, че процесът на духовна деградация на човечеството е в пълен ход, за което не малък дял имат и самите те като лидери на човешкото познание в един непрекъснато стремящ се към себеунищожение свят, за което в никакъв случай не може да се каже: "Прости им Господи, те не знаят какво вършат!"
Дизайн :