EMP - Електромагнитни Импулсни Оръжия

img00011small.gif"През последните двайсет години бяха създадени различни научни програми, които изследваха влиянията на интензивните електромагнитни полета върху електронните апаратури, за да могат да се разработят противомерки. За целта се разработиха електромагнитни импулсни симулатори. Те произвеждат кратки интензивни импулси, които се проявяват особено в близот около симулатора. Съдържат главно ефекти на мощни микровълнови импулси, така наречените High Power Microwave - HPW върху интегрални схеми и фото клетки.

Тези освободени енергии възпроизвеждат нейонизиращата част от лъчението, която след експлозии на атомни бомби се освобождава във високите слоеве на атмосферата. Нейонизиращата електромагнитна енергия, произвеждана от импулсен симулатор, е сходна на електромагнитното изригване на енергия, причинявано от електрическо разтоварване на мълнии в атмосферата. Създаваните от ЕМР електромагнитни полета могат да нарушат или унищожат чувствителни електрически вериги в електронните уреди, компютри, съобщителни съоръжения, насочвани оръжейни системи или телефонни връзки.

В резултат на SDI и несмъртоносните оръжейни системи бяха разработени ЕМР, които могат да се използват като оръжия. Като си представим, че самолет, попаднал в обхавата на ЕМР, е безвъзвратно загубен, тъй като електрониката му отказва да работи, можем да разберем защо военните проявяват такъм голям интерес към тези оръжия. Мистериозни обстоятелства обгръщаха проведените през 1989 опити с ЕМР симулатор в залива Чизапък, близо до Анаполис. От 1987 година насам жителите на селищата около залива забелязаха голямо увеличение на тъмните военни хеликоптери. Сред тях е имало и големи вертолети от типа 'Chinhook'. Скоро след това областта била навестена и от НЛО. Много свидетели наблюдавали светещи летящи обекти, които се придвиждали по неконвенционален начин. Някои хеликоптери прелитали над жилищни сгради, така че обитателите им били обезпокоявани.

Запитванията до местния конгресмен Том МакМилън не дали задоволителен резултат. Изглеждало, че активността на НЛО и появата на тъмни немаркирани хеликоптери били свързани с тайни опити на флота. Изследователите установиха, че американският флот провежда проект с название EMPRESS. Зад съкращението се крие обозначението: Electromagnetic Pulse Radiation Environment Simulator for Ships - EMPRESS - Корабен симулатор за електромагнитна импулсна радиация на околната среда.

Понякога свидетелите разказват,че НЛО се носели продължително време във въздуха над мост над залива. Фондацията за икономически насоки на развитие и други организации заведоха дело срещу американското министерство на отбраната, тьй като се опасяваха, че опитите ще нанесат увреждане на околната среда. Противниците на ЕМР загубиха делото, а военните подновиха опитите след две седмици. Във времетраенето им съседните военоморски бази бяха в състояние на готовност. През юли 1988г. над залива Чизъпик отново бяха наблюдавани НЛО. Интересно е, че между 22 и 24 юли 1988г. повечето наблюдения на НЛО бяха съобщавани на изследователската организация MUFON. Както беше установено, точно по това време в 4 00 часа сутринта са проведени ЕМР тестове.

Освен това в 4 35 часа на 24 юли стана и самолетна катастрофа, която може би е свързана с опитите на ЕМР. По това време двама млади мъже летели с "Чесна 182" от Кент Айлънд по продължение на моста над залива към източния плаж. Пет минути след старта електрониката на самолета отказала и той се разбил. Загинали и двамата мъже. По същото време близо до мястото на падането бил и корабът EMPRESS. Няколко ежедневници подробно съобщават на другия ден за нещастието. Федералните власти не успяха да открият причината за отказа на електрониката. Разследването на извадените останки от самолета показаха, че машината е била напълно непокътната. Времето и мястото на нещастието, както и внезапния тотален отказ на електрониката на самолета внушават, че случаят има връзка с опита с ЕМР, макар че не може да се докаже, че чесната е влетяла в обхвата на действие на ЕМР. Тъй като през същата нощ през залива са наблюдавани и НЛО и хеликоптери, някои изследователи подозират, че неслучайно опитите са били провеждани на това място и че същинската цел на ЕМР са били НЛО. Но ЕМ проектите са много секретни и не е лесно да се научи нещо за тях.

Между 1987 и 1989г. Крис Терано бил включен в конструирането на мощни микровълнови импулсни оръжия. Той ни съобщи, че едно НРМ оръжие се състои от две секции от така наречения Маркс-генератор, който провежда много кратки и мощни токови импулси и импулси на напрежение, и магнетронно антеново съоръжение. Произведените от Маркс-генератора токови импулси се превръщат в магнетрона чрез електронна тръба в микровълни. Излизащите от катода електрони се разполагат по извитите линии през магнитното поле между катода и анода. Под катод се разбира електрод, на който се появява отрицателно електрическо напрежение или електрически заряд. На анодите има положително електрическо напрежение. Честота на механичните обиколки на линиите на електроните определя честотата на произведените електромагнитни вълни в сантиметровия обхват.

НРМ оръжието, на което е работел Крис Терано, било придвижено за изпитания с камион до полигона "Чибола". Полигонът се намира в пустинята близо до Юма в Аризона. При НРМ изпитанията резултиращите микровълнови енергии от около 4,5 гигахерца се препращали към антенна чиния с диаметър 3,3 метра. Антената се намирала на няколко дециметра над камиона. Персоналът и оборудването били защитени с мерки за безопасност. Пред камиона била създадена зона на безопасност във форма на 12-градусов, дълъг 800 метра конус. Частта с най-мощни електромагнитни вълни обхващала шест градуса. В центъра на лъча на разстояние от около 30 метра измерили мощност от около десет вата на квадратен сантиметър.

Крис Теранто не присъствал лично при изпитанията на НРМ оръжието. Изпитателният екип обаче му разказал, че с лекота разрушили електронни уреди сред които имало компютри, дигитални часовници и други електронни предмети, както и военни пехотни мини. Теранто чул, че армията била много доволна от версията за придвижване на НРМ оръжието с камион. Малко след като той напуснал разработващия екип, колегите му били преместени в Дженеръл Атомикс Корпорейшън. От този момент изследванията по оръжията НРМ и ЕМР станали още по-секретни и били задоволително финансирани."

Дизайн :