СТЪПКИТЕ КЪМ ПРИЕМАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ЧИП-ИМПЛАНТИ

chipcover.gif * Сценарият е написан

 

* Чиповете са вече тук

 

* Иглите за инжектирането на чиповете са вече тук

 

* Патентите са вече тук

 

* Контролираните от медиите маси (телевизия, вестници, радио) са налице

 * Масовата публика е добре подготвяна от години; "посредством въвеждането на храна-боклук в тялото, умствената сила е притъпявана, превърната в инфантилна и зависима. Към това можем да прибавим и ваксинирането, флуорирането, хлорирането, генетично манипулираните храни, химическите следи в небето, програмите “КОДЕКС”, както и манипулирането на подсъзнателно равнище с помощта на телевизията, радиото и други средства за умствен контрол”.

 

 

ВСИЧКО ТОВА ПРЕДИ НАВЛИЗАНЕТО В ПОСЛЕДНИЯ ЕТАП:

 

 

"Приучаването на хората да приемат чиповете"

 

  

ВНИМАНИЕ !

 

 

 НЕ позволявайте на никого, под никакъв предлог, по никаква причина, да инжектира чип в дясната ви ръка, или на челото!

  Удивително е колко точно е описано това в Библията!

Ако сте обърнали внимание, постепенно обработват обществото с цел привикване към идеята за безкасово плащане – първо с чекове, после с кредитни карти, после дебитни карти, после смарт-карти, накрая имплантируемите устройства, и ако не се знаеше целта, която стои зад всичко това, щеше да изглежда като една добра система, при която след имплантирането вече няма да се страхуваш да не ти откраднат картата, да не я забравиш, да не те оберат, а понеже финансовите сделки ще се извършват посредством компютър, престъпленията от финансово естество ще бъдат по-трудни за извършване, но понеже зад него се крие злото, и понеже този чип, освен предавател е и приемник, чрез който може да се осъществява пряк умствен контрол, трябва да се избягва - в случай, че държите на душата си.

  

   

 Възможно е да се предизвика изкуствено (планирано) “световна финансова криза” така, че за да се “спаси световната икономика” да трябва да се въведе безкасово плащане – ще убедят хората, че това се прави за “доброто на човечеството”.

 

   Освен това, както виждате, числото на звяра (666) се вижда все повече и повече, понякога открито, понякога маскирано по различни начини, което показва колко сме близо до посоченото в Откровение.

 

 НЕ позволявайте на никого, под никакъв предлог, да инжектира чип в ръката или на челото ви.

 

Бихте ли си сложили чип ?- Дискусия във форума: 

БИХТЕ ЛИ СИ СЛОЖИЛИ ЧИП?

От книгата "Тайни проекти"

obr745.gif

Дизайн :