Генетично модифицираните храни

До Президента
На Българска Академия на Науките
Акад. И. Юхновски

И З Л О Ж Е Н И Е
От ст.н.с. д-р Десислава Дуриданова
На проблема за генетично-модифицираните организми и генетично модифицираните
храни
От гледна точка на опасностите за човешкото здраве

Д-р Ървин Чаргов (Erwin Chargoff), известен биохимик и често наричан “баща на молекулярната биология”, предупреждава, че технологията на генното инженерство (ГИ) представлява по-голяма заплаха пред света отколкото ядрената. Той пише в автобиографията си за ГИ: “Струва ми се, че науката прекрачи граница, която трябваше да остане непреминавана... Не можете да унищожите една новосъздадена форма на живот... Тя ще ви надживее – и вас, и децата ви, и внуците ви. Една необратима атака върху биосферата е нещо, което предишните поколения не можеха и да си представят, и за което много би ми се искало да не нося вина.”

 

Проф. Ричард Лейси (Richard Lacey), микробиолог и лекар, една от известните
фигури в науката за храненето, още през 1995 г. се изказва остро срещу
въвеждането на генно изменените храни (ГИХ) поради “буквално неограничените
рискове за здравето, които крият”. “Всъщност, почти невъзможно е да се
измисли опитна постановка, чрез която да се оценят ефектите върху здравето
от попадналите в хранителната верига ГИХ, нито пък има каквато и да е
обоснована причина от хранителен или обществен характер за тяхното
въвеждане.”
Проф. д-р Мае Уан-Хо от Великобритания: “ГИ преминава отвъд конвенционалното
развъждане и получаване на нови видове, като използва изкуствено създадени
паразитни генни елементи, включително и вируси, които носят и вкарват
противоестествено гени в клетката.”
Професорът по генетика от САЩ Джо Каминс: “Вероятно най-голямата опасност от
генно манипулираните култури идва от внедряването в тях на модифицирани
вируси и вирусни гени; генетичните рекомбинации могат да доведат до
спонтанното възникване на нови, изключително болестотворни вируси...
Изменените вируси биха могли да предизвикат глад чрез унищожаване на
реколтата и много сериозни заболявания по хората и животните.”

От биологична гледна точка проблемът с ГМ организми има два основни аспекта:
нови и непознати за организма белтъци и вирусно-модифициран генетичен
материал.

Въпросът с белтъците е относително прост. ГМ растения синтезират белтъци,
отсъстващи в нормалните растения, заради които ГМ сортове имат по-висока
издържливост на външни вредители. В много от случаите, както може да се види
от обширната литература, достъпна в Интернет, повишената издържливост се
дължи именно на синтезиращите се в ГМ растения не-натурални белтъци, които
се явяват на практика токсични за вредителите по тях. Обаче освен доказано
токсичните неестествени белтъци в тези ГМ растения се намират в големи
количества и други “объркани” белтъци, които нямат директна токсичност върху
клетките. Те обаче попадат в храносмилателния тракт на човека, който е
снабден със специални имунни “митничари”, които проверяват белтъчния състав
на поглъщаната храна и когато видят нещо непознато, “занасят” проби от него
до най-близката тестова станция – регионалния лимфен възел, където
имунокомпетентните “специалисти” решават дали погълнатият белтък е храна или
опасност, на която организмът следва да реагира с пълноценна защитна реакция
(по “Клинична имунология”, авт. Б. Божков и М. Огнянов, ИК “Знание”, София,
1999). Изследвания, правени на плъхове от проф. Arbad Pusztai показват, че
храненето на животните с генно “подобрени” картофи довело до развитието на
сериозен имунен дефицит, промяна в растежа и в развитието на вътрешните
органи (тези изследвания са обобщени от него в обзор, публикуван в Nutr
Health. 2002;16(2):73-84).
Поради гореизброените причини внедрителите на генно-модифицирана царевица и
ГМ-соя, фирмата Монсанто, бяха принудени да изплатят милиони долари
обезщетения на хората, купували техни продукти, тъй като имунните реакции в
подобни случаи се развиват много бързо и не може да има никакво съмнение, че
са били предизвикани от изядените преди час царевичен чипс или порция тофу.
При това тези реакции, понеже се развиват по типа на алергиите, най-често са
и много бурни и застрашават живота точно толкова сериозно, колкото ухапване
от силно отровна змия. Броят на съдебните дела и масовостта на
заболяванията, предизвикани от алергични реакции спрямо ГМ царевица и соя в
САЩ през последните 10 години е толкова голям, че е просто невъзможно да
бъде разказано за всички тях в нещо по-скромно от обемиста книга. За щастие
материалите по въпроса са широко обществено достояние в интернета,
включително и на официалния сайт на Световната здравна организация, и
липсата на интерес към тях от страна от страна на българските законодатели
буди, меко казано, недоумение.

Дизайн :