Контрол над Съзнанието с тихи звуци и Супер-компютри

Механизмът за промяна на съзнанието е базиран на технологията на приеманите подсъзнателно радиовълни: Спектърът на разпространение на тихите звуци (SSSS), понякога наричан „четирите S” или още „Взвод” (игра на думи – бел.пр.). Той е разработен от д-р Оливър Лоуъри от Норкрос, Джорджия и е описан в американски патент #5,159,703, „Система на тихите подсъзнателни представи”, с дата 27 октомври 1992 год. Извлечение от патента гласи:

„Система за тихи комуникации, в която недоловими радиовълни в звуковия спектър с много високи или много ниски честоти или в близкия до него свръхзвуков спектър са амплитудно- или честото-модулирани по подходящ начин и разпространени акустично или чрез вибрации с цел да възбудят мозъка, например чрез употребата на високоговорители, слушалки (на телефони и др.), или по медиите. Модулираните носещи радиовълни могат да бъдат предавани директно в реално време или да бъдат подходящо записани и разпространени по механични, магнетични, или оптични носители за забавено или повтарящо се предаване на слушателя.

Според литературата на Корпорация „Тихи Звуци”, сега е възможно, използвайки супер компютри, да се анализират човешките емоции по електроенцофалограмен начин и да се направи точно тяхно копие, после тези „записани емоции” да се изпратят на друг компютър и, по желание, „тихо да се излъчат и да променят емоционалното състояние на човек”.

Корпорация „Тихи Звуци” твърди, че се интересува само от положителните емоции, но армията няма подобни ограничения. Очевидно е, че това е проект на министерството на отбраната на САЩ.

Едуард Тилтън, президент на корпорацията „Тихи Звуци”, казва следното по повод SSSS в писмо с дата 13 декември 1996 год:

„Както и да е, всички работили по проекта са инструктирани от правителството на САЩ и не ни е разрешено да разкриваме точни детайли... ние правим касети и компактдискове за германското правителство, дори за страни от бившия Съветски съюз! Всичко това с разрешението на министерството на външните работи на САЩ, разбира се... Системата беше използвана по време на операция „Пустинна буря” в Ирак доста успешно.”

Графичната илюстация „Движение на индуцирани алфа до тета вълни с обратна връзка”, която съпровожда литературата, е етикетирана #АВ 116-394-95 незасекретена, и е направена от „най-мултифункционалната и чувствителна електроенцофалограмна (EEG) машина на света.”

Тя има вместимост 200 000, а за сравнение другите машини имат вместимост около 50 000. Тя е софтуерно-управлявана от „най-бързите комютри” използващи безшумна технология, подобна на тази в ядрените подводници за засичане на малки обекти под водата от огромни разстояния.

Целта на цялата тази висока технология е да начертае и изобрази подвижна група от периодични мозъчно-вълнови сигнали. Илюстрацията показва ЕЕG изображение от един индивид, взето едновременно от лявото и от дясното мозъчни полукълба. Данните, получени от двете страни на мозъка изглеждат доста различни, но всъщност са еднакви (оставяйки настрана нормалните ляво-десни мозъчни отклонения).

 

Дизайн :