Техники за гравитационен контрол

Gravity Control Technologies е революционна фирма, която експериментира с цел да създаде 100% полева система за задвижване. Работим по 6 различни направления, които имат потенциала да създадат няколко различни технологии. Шесте изследователски области са.

 • Ядрена физика (по-добро разбиране на атомните и субатомните частици)
 • Kвантова физика
 • Плазмена физика
 • Температурно независима суперпроводимост
 • Zero-Point полева физика
 • Информационна физика
 

Всички тези неща са нужни, за да има по-добро разбиране при направата на устройство, което да се задвижва гравитационно. Вярваме, че това е възможно и започнахме да създаваме някои от технологиите, свързани с гореизброените области.

Възможните технологични приложения, които са в резултат от изследванията на GCT са:

 • Системи за задвижване, способни на контрол над гравитацията и инерцията
 • Система за задвижване, способна на надсветлинни скорости, позволяващи на кораба да изминава междугалактическите разстояния "почти мигновено"
 • Zero-Point технология
 • Нови неелектромагнитни комуникационни технологии, базирани на принципа на Zero-Point
 • Нови медицински апарати за диагностика, свързани със суперпроводимостта
 • Създаване на температурно независими суперпроводници за промишлени и медицински нужди

Разбира се, 15 години вече имаме теоритични данни, които показват, че технологиите са възможни. Цялата ни работа се базира на експерименти.

Суперпроводимост:

Целим да създадем системи, способни на контрол над гравитацията чрез използване на специално създадени "моноатомни" елементи, които изглежда са температурно-независими суперпроводници.


През 60-те беше експериментално доказано, че ядрата на тежките атоми
(като плутоний 240) приемат удължени форми и имат добър шанс да се разпадат спонтанно в два фрагмента. Двата нови изотопа са стабилни и не са радиоактивни. До тогава се считаше, че разпада на атомите изисква изключително много енергия.

Пълна версия на Специалното издание в PDF формат  

Дизайн :