Някои подробности за SEG

SEG се състои от три концентрични пръстена, всеки от който е съставен от четири различни материала, концентрично прикрепени един към друг. Трите пръстена са прикрепени към основа. Във всеки един от пръстените, свободно въртящи се около тях, са ролките - обикновено по 10 в първия пръстен, 25 в следващия и 35 във външния. Обграждащи ролките от външния пръстен са бобините, които са свързани в различни конфигурации, за да осигуряват прав или обратен ток с различно напрежение.
Няколко магнитни полюса са вкарани в пръстените и ролките, за да осигурят условие за движение без триене. Наличието на статичен заряд в обратните зарядни гроздове позволява на ролките да се въртят около вертикалната ос на главната симетрия на пръстена (както е показано).

Термините, с които се описва източника на енергия на SEG, са: вакуумна енергия, квантова енергия или енергия на нулевата точка (ZPE). Това е безкраен поток от енергия, който може да се извлече, когато правилни честоти стимулират движение в 'отворена система'.

Идеята да се използва тази гигантска и страшна енергия е обект на много експерименти с различни устройства като 'Lamb shift', Casimir Effect' и работата на руският нобелов лауреат Иля Пригогин. Засега тези устройства съществуват, за да потвърдят съществуването на енергията, но метод за нейното извличане в големи количества все още няма.

 

Точно тук е момента да се впише името на Джон Сърл, който е открил точно как протича процеса по извличането с помощта на 'Закона на квадратите'. Машина построена на този принцип произвежда необходимото количество енергия.Определение за начин на работа на SEG

 

- Линеен мотор, работещ с магнити и имащ характеристиките на авто трансформатор. SEG е устройство, напревено от 2 124 компонента, които съставят 3 платки и 66 ролки. 12 от 2 124-те компонента съставят 3-те платки, причислени като реакционни. 2 112 компонента се използват за направата на 66-те ролки, всяка от които има 8 сегмента, изградени от 32 компонента. Всеки сегмент тежи не повече от 34 грама, като според 'Закона на квадратите' това е необходимо условие за произвеждане на ток. Ролката тежи 272 грама.
SEG е нещо като въртящ се трансформатор. Всъщност генераторът представлява три въртящи се трансформатор. Изходящата енергия от вътрешния трансформатор се влива като входяща във втория, което увеличава изходящата на втория, а от там се насочва към третия, и се получава висока потенциална разлика. По този начин SEG е достоен кандидат за производство на чиста електрическа енергия. Изходящият ток трябва да се преобрази в 240 волта за 15-те киловата.

 

 

От 1946 до 1968 година Сърл ефекта се е обяснявал с магнитни мехури в движение.
През 1968 година става ясно, че тези мехури съдържат частици; имало образец за това колко магнитни мехура са в материала. По-късно терминът мехури е заменен с магнитен квантов материал и е публикуван във вестник, а след това в книга. При лабораторни условия е потвърдено, че материала наистина се променя, когато е в това състояние.

Когато SEG ролките са в непосредствена близост до SEG пръстена, Сърл ефекта създава магнитно поле, което кара негативните йони и електрони да се извличат и ускоряват в машината. Процесът се крепи на високото електронно привличане на материала Неодим. Уникалната конфигурация на SEG кара Неодима (Nd) да отдава и заменя излишните електрони за електрическа или механическа работа, или и двете.

 

 

Легенда:
Emitter - Предавател
Accelerator - Ускорител
Gate - Проход
Collector - Колектор


Готов вариант на SEG

 

Допълнение:

Устройство

 

 

Пластовете се състоят от Неодим, Тефлон, постоянен магнит, а най-външния - OFHC мед. Тези концентрични пластове, заедно с магнитните полета, се използват да създадат 'твърд магнитен диод', който ускорява електронна двойка правилно към външната периферия и излизат в околното пространство (въздуха или вакуум).

Законът на квадратите / The Law of the Squares

Законът на квадратите или магическите квадрати не е нова технология, а стара, която се ражда наново, след като Джон Сърл я открива и разбира като три измерна матрица, която показва квантовите енергийни нива и маса във времето и пространството.

Професор Джон Сърл е писал много книги за този закон и неговото използване за енергийния генератор SEG.

За да може Seаrl Effect Generator да функционира ефективно, много от магнитните елементи трябва да са естествени, тегло и измерност, и трябва да бъдат конфигурирани, така че да съвпадат с изискванията на самия закон.

Има три групи квадрати - група едно, две и три без други. Група едно се състои от разнообразни числа. Всички равни числа, които се делят на четири са във втора група. Останалите равни, неделящи се на четири са в трета група.

Когато матрицата от произволни числа даде сума от същите стойности, когато са добавени напречно, надолу и диагонално, тогава законите на термодинамиката остават непокътнати и това демонстрира как всяка стойност може да бъде пренесена към сумата от използваеми непроизволни състояния на квантовото състояние на произволността.

 


http://www.sisrc.com/c1.htmПревод: Peacekeeper


Дизайн :