The NEW World Order

В тази статия ще наблегна на филмовия материал. На повечето от вас сигурно вече им е до болка позната системата на Новия Световен Редр но за тези, които тепърва се сблъскват с понятието, ще копирам цитат от един уеб сайт:

НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД НА АНТИХРИСТА ПОД ЗНАКА НА 666 ИЛИ ИСТИНАТА ЗА СВЕТОВНИЯ ЗАГОВОР, КОЯТО КРИЯТ ОТ ВАС... СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ НА ВОДЕЩИТЕ СВЕТОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ ЧИПОВЕ-ИМПЛАНТАНТИ ЗА КОНТРОЛ НАД СЪЗНАНИЕТО НА СВЕТОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ... ТОВА Е ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ВИ ОСВЕТЛИ ОТНОСНО НАСТОЯЩАТА И ПРЕДСТОЯЩА ГЛОБАЛНА ДУХОВНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА И КАТАКЛИЗМИ В СВЕТА И ЩЕ ВИ ПОДГОТВИ ДА ЗАСТАНЕТЕ И УСТОИТЕ НА СТРАНАТА НА ДОБРАТА И ПОБЕЖДАВАЩА СТРАНА, ВЪСРЕД НАСТОЯЩИТЕ ДРАМАТИЧНИ СВЕТОВНИ ПРОМЕНИ, КОИТО НЕИЗБЕЖНО ОКАЗВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВАШИЯ ЖИВОТ И ЕЖЕДНЕВИЕ. САМО СЪБУДЕНИТЕ ОТ ИСТИНАТА ЩЕ НАПРАВЯТ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР, КОГАТО ДОЙДЕ РЕШИТЕЛНИЯ МОМЕНТ!

Дизайн :